Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Kayseri, tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuş ve bu süreçte farklı isimlerle anılmış bir kültür merkezi olarak öne çıkmıştır. Dünden bugüne gelişen ve büyüyen Kayseri'de neler değişti? Detaylar Kayseri Anadolu Haber'de…

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Kayseri, tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuş ve bu süreçte farklı isimlerle anılmış bir kültür merkezi olarak öne çıkmıştır.

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Selçuklu Dönemi ve Sonrası

1067 yılında Selçuklu komutanının eline geçerek Türk yönetimine giren Kayseri, Selçuklu Devleti'nin önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Zamanla Eratna Beyliği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti gibi pek çok hükümet dönemine tanıklık eden şehir, her dönemde kültürel ve ekonomik açıdan gelişimini sürdürmüştür.

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Cumhuriyet Dönemi ve Sanayi

1924 Anayasası'nın ardından il statüsüne kavuşan Kayseri, Türkiye'nin sanayi ve ticaret alanında önemli adımlar atan şehirlerinden biri olmuştur. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının ve demiryolu ağının burada kurulması, şehrin sanayi ve ulaşım alanında öncü bir rol üstlenmesini sağlamıştır. 1953 yılında kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950'lerde hayata geçirilen sanayi sitesi, Kayseri'yi Türkiye'nin sanayi devriminin merkezlerinden biri yapmıştır.

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Günümüzde Kayseri

Bugün ise Kayseri, ekonomisi, kültürel yaşamı, sağlık hizmetleri, eğitim seviyesi, spor faaliyetleri ve şehir planlaması alanlarında gösterdiği büyük gelişimle Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve dikkat çeken şehirleri arasında yer alıyor.

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!Şehrin İsimleri ve Tarihsel Önemi

Kayseri'nin tarihi isimleri de şehrin zengin geçmişini yansıtmaktadır. En eski adı Mazaka olan şehir, Roma döneminde ‘imparator şehri’ anlamına gelen Kaisareia adını almıştır. Araplar, bu ismi Kaysariya olarak kullanmışlardır. Anadolu'yu fetheden Türkler ise şehre Kayseriye adını vermişler ve bu isim Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır.

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!

Kayseri, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve her dönemde önemli bir yerleşim merkezi olmayı başaran nadir şehirlerden biri olarak dikkat çekmektedir.

Bu tarihsel ve kültürel zenginlik, Kayseri'yi Türkiye'nin önemli kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri yapmaktadır.

Fotoğraflarla Kayseri – Dünden Bugüne Neler Değişti!