Eğitim Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik İstiyor

Eğitim Bir-Sen Kayseri İl Milli Eğitim binası önünde yaptığı basın açıklamasında iki yıl önce çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yetersizlikleri ve eksiklikleri ele alınarak, tüm eğitimcileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'de...

Eğitim Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik İstiyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Eğitim Bir-Sen tarafından yapılan basın açıklamasında, iki yıl önce çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yetersizlikleri ve eksiklikleri ele alındı. Sendika, kanunun genişletilmesi, eğitimcilere yönelik şiddete yaptırım içermesi ve tüm eğitimcileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. 

Eğitim Bir-Sen'in talebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilecek yeni bir kanun tasarısının hazırlanması yönünde oldu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu dar tutuluyor

Eğitim Bir-Sen temsilcileri, mevcut Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsamının dar tutulduğunu ve birçok önemli eğitimciyi dışarıda bıraktığını belirtti. Şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, bakanlık ve eğitim müfettişleri gibi pozisyonlarda çalışanların kanun kapsamında olmadığını ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddelerin uygulama şansını ortadan kaldırdığını ifade ettiler.

Yeni kanun talep edildi

Sendika, yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsamının genişletilmesi ve tüm eğitimcileri memnun edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Eğitim Bir-Sen, bu yeni düzenlemenin TBMM gündemine gelmesini istediklerini belirtti. Yeni kanunun, eğitim çalışanlarının tamamını kapsaması ve şiddete karşı yaptırımlar içermesi gerektiğini vurguladı.

Kamu personel sisteminin hiyerarşik yapısı ele alındı

Basın açıklamasında, kamu personel sisteminin hiyerarşik yapısına dikkat çekildi. Şef, şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür gibi pozisyonların özlük haklarının, görev ve sorumluluklarıyla uyumlu olmadığı belirtildi. Mevcut Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da benzer sorunların yaşandığı ve uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik unvanlarının, fiilen öğretmenlik yapmayan şube müdürleri gibi pozisyonlardaki kişilere tanınmadığı ifade edildi.

Meslek Kanununun Genişletilmesi Gerekiyor

Eğitim Bir-Sen, eğitim yönetimi ve denetimi alanında görev yapanların da uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarına sahip olmaları gerektiğini savundu. Şube müdürleri, milli eğitim müdürleri, bakanlık müfettişleri gibi pozisyonlardaki kişilerin eğitim ve öğretimden ayrı düşünülemeyeceği vurgulandı. Eğitim Bir-Sen, bu kişilerin meslek kanununda yer alması gerektiğini belirtti.

Eğitim Bir-Sen, mevcut kanunun eğitimcilerin beklentilerini karşılamadığını ve daha adil, esnek ve öğrenci odaklı bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu. Sendika, tüm eğitim çalışanlarının aynı haklara erişimlerinin sağlanmasını, özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini talep etti.

Eğitim-Bir-Sen, meslek kanununda bütün eğitim çalışanlarının statü ve unvan farkı gözetilmeksizin aynı haklara sahip olmasının mümkün ve elzem olduğuna inandığını belirtti. Ayrıca taleplerini şu şekil sıraladılar; ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası katmerli ceza haline getirilmemelidir.  Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır. Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalıdır.  Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, memurluğa sınavsız geçişin önü açılmalıdır. İptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesine çözüm üretilmelidir.  Kamudaki şeflerin maaş dezavantajları giderilmelidir.’