Devlete borcu olanlar yandı – 1 Haziran'dan sonra…

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltilmesiyle devlete borcu olanlar kara kara düşünmeye başladı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Devlete borcu olanlar yandı – 1 Haziran'dan sonra…

Cumhurbaşkanlığı kamu alacakları için gecikme zammı, tecil faizleri ve temerrüt faiz oranlarının yükseltildiğini duyurdu. Duyurunun ardından devlete borcu olan vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber’de…

Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e yükseltildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 48 olarak belirlendi.

Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekiyor.

Öte yandan, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 48 tecil faizi oranı uygulanacak.

Mal ve hizmet tedarikinde de alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi yıllık yüzde 24 olarak uygulanacak.
1 Haziran’dan itibaren yıllık yüzde 24 olarak uygulanması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu alacağı nedir?

Kamu alacağından; Devlete, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, SGK'ya ait olan; prim borcu ve gecikme zammi, vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i kamu alacakları anlaşılmalıdır.