Çiftçiler Dikkat! – Kayseri'nin 7 Mahallesinde İhale Başlıyor!

Kayserili çiftçilerin yakından takip ettiği tarım arazisi ilanları bu kez Felahiye'de açıldı. Toplam 7 mahallede ilana çıkacak olan arsaların satışı açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılacak. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberinde…

Çiftçiler Dikkat! – Kayseri'nin 7 Mahallesinde İhale Başlıyor!

Kayserili çiftçilerin yakından takip ettiği tarım arazisi ilanları bu kez Felahiye’de açıldı. Toplam 7 mahallede ilana çıkacak olan arsaların satışı açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılacak.

Felahiye Milli Emlak Şefliğinden ilana çıkan 7 mahallede bulunan ve kiralama yolu ile kullanılacak imarsız ham toprak arsalarının ihale tarihi ve saati belli oldu. Büyüktoraman-İstiklal ve Hürriyet mahallerinde kira üzerinden ihaleye çıkan ilanlara başvuruda; Yerleşim yeri belgesi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna göre geçici teminat mektubu, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan  yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası, imza sirküleri, tüzel kişiliğe yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhale 29.05.2024 tarihinde saat 14:00 – 15:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kiralama yapılacak taşınmazlar 5 yıl süre ile tarım arazisi olarak kullanılmak amacıyla kiralanacaktır. Kanunda belirlenen limitin üzerindeki kiralama bedelleri 1/4'ü peşin geri kalanı 4 taksit ile ödeyebilecekler.

Geçici teminat bedelini saat 16.00'a kadar gün içinde Felahiye Mal müdürlüğü veznesine  veya Felahiye Mal müdürlüğünün TR790001000617000010005560 no'lu hesabına, katılmak istenilen taşınmazın yukarıda hizasında belirtilen taşınmaz ve ihale bilgileri açıklamasına belirtilmek suretiyle yatırabilecekler.  İhale günü komisyona bu makbuzun ibrazı gereklidir.

İlan ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için TIKLAYINIZ...