Bu işte çok para var! - Personel Alımı

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSSP3 puanı ve YDS puanını ile belirlenecek sıralamaya göre 21 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberlerinde…

Bu işte çok para var! - Personel Alımı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni bir alım ilanı duyurdu. Alımda, adayların 2022 ve 2023 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan aldıkları KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınacak.

Adaylar arasındaki sıralama, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından belirlenecek. 

Bakanlık, 08 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre toplamda 21 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Bu kapsamda başvuru yapacak adaylar, KPSS puanlarını ve gerekli belgeleri 08 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasında Bakanlık tarafından belirlenecek başvuru noktalarına iletmeleri gerekecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz aşağıdaki gibidir.

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği
ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen pozisyonlardan
yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı
ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel
kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

2

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve
araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma
ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye
(dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlarda
belirtilen niteliklerin tamamının taşınması gerekmektedir.

1) Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katına Kadar)

a) JavaScript, HTML5, CSS3 ve benzeri teknolojiler ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en
az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

b) JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

c) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcileri hakkında bilgi sahibi olmak ve en az birisini
kullanmış olmak (SASS tecrübesi tercih sebebidir),

ç) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap altyapısını
bilmek ve flex, grid yapısına hakim olmak,

d) ReactJS, VueJS veya AngularJS frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine sahip olmak,

f) Cache ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

g) GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Web Front-End performans optimizasyon konularında bilgi sahibi olmak,

h) Figma, PhotoShop, Sketch ve benzeri yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

ı) Tarayıcı uyumlulukları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon,
sayfa düzeni, sayfa yerleşimi ve benzeri görsel tasarım prensiplerinde bilgi sahibi olmak,

j) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

k) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm
odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

3

Tercihen; Wordpress, Umbraco gibi CMS uygulamalarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2) Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına
Kadar)

a) .NET mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) .NET Core mimarisinde uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) JavaScript, HTML5, CSS3 ve benzeri teknolojiler ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en
az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

ç) .NET ve .NET Core mimarisi ile HTML5, CSS3, Javascript, jQuery ve Ajax ile birlikte bootstrap
gibi eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında uygulama geliştirebiliyor olmak,

d) Web forms, web services, WCF ve SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,

f) Ado.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB - ODBC),

g) .Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu framework’ü kullanarak uygulama
geliştirmiş olmak,

ğ) Visual Studio 2010 ve üstü IDE’leri kullanabiliyor olmak,

h) SQL veri sistemlerine aşina olmak ve ORACLE, MSSQL, MySQL, PostgreSQL veritabanı alt
yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,

ı) GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

k) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm
odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

3) Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına
Kadar)

a) En az 3 (üç) yıl bilgi güvenliği alanında çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Yazılım güvenliği alanında bilgi sahibi olmak,

c) Web Standartları konularında ve kullanılan protokollerle ilgili (HTTPS / HTML / FTP / JS / URL /
Encodings / SQL /.Net/ PHP / Ajax / Jqery) iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4
ç) XSS, SQL injection önleme teknikleri, Framework çözümleri (.NET MVC, Request Validation,
JSTL, JSON, CSRF) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, session yönetimi, Basic Authentication, Windows
Authentication, OpenID, Forms Authentication, Güvenli CAPTCHA Kullanımı, Kimlik Doğrulama
Stratejileri, Zararlı dosya çalıştırma, Cross Site Scripting, Access Control, Thread Safety, Hidden
Form Field Manipulation, Parameter Manipulation, Weak Session Cookies, Blind SQL Injection,
Numeric SQL Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication, Dangers of
HTML Comments, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Kod güvenliği analizi konusunda tecrübe sahibi olmak ve gerekli araçları kullanabilmek,

f) Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları, uygulamaları ve
süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT, vb.)

h) Uygulama sunucularının yapılandırmaları ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

ı) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm
odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

Tercihen

Geçerliliği devam eden Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev
almış olmak,

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

CEH-Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

FCNSP – Fortinet Certified Network Security Professional veya FCNSA-- Fortinet Certified Network
Security Administrator sertifikasına sahip olmak.

4) Ağ Uzmanı (2 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Bilgi işlem merkezlerinde ağ (network) alanında fiilen en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve
belgelemek,

b) Geçerliliği devam eden en az Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

(Katılım veya eğitim vb. sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

c) Routing, switching, LAN, wireless LAN, WLC, WAN, VPN, kablolu-kablosuz 802.1x, Radius,
Tacacs, NAS, SAN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

5

ç) Cisco, Huawei, Juniper, Dell ve Hp marka switch, router, WLC konfigürasyonu ve yönetimi
konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

e) İşletim sistemleri ve network güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS/IPS gibi) hakkında bilgi sahibi
olmak,

f) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
g) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm
odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

Tercihen; CCNP Enterprise, CCNP Service Provider, CCNP Data Center, CCNP Collaboration veya CCNP

Security sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

HCIA Datacom veya Huawei Certified ICT Professional (HCIP) veya HCIP Datacom-Advanced Routing & Switching Technology sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.

Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL)
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5) Kıdemli Grafik Tasarım Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3
Katına Kadar)

a) Grafik tasarım, grafik arayüz, web site tasarımı, uygulama geliştirme ve görsel animasyon
tasarımları alanlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Vektörel ve piksel tabanlı grafik ve animasyon programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro veya Final Cut, Adobe After Effects) ile ileri seviyede proje
geliştirmiş olmak,

c) Figma, Adobe XD veya Sketch programlarından en az birine ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,

ç) Animasyon tasarımı hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Logo ve arayüz geliştirme, katalog ve interaktif sunum hazırlama, sosyal medya uygulamaları,
sosyal medya yönetimi, dijital banner, broşür ve e-posta bülteni hazırlama konularında ileri seviyede
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Wireframe, mockup, prototype oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Fotoğraf ve video üzerinde renk düzenlemeleri yapmak, yeni kompozisyonlar oluşturma konusunda

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6

g) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge, mizanpaj vb.) konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Responsive tasarım, mobil uygulama arayüz tasarımı ve mobil kullanıcı deneyimi (User Experience) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap ve Wordpress teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş
projelerde görev almış olmak,

ı) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon,
sayfa düzeni, sayfa yerleşimi ve benzeri görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,

i) Web kullanıcı deneyimi (User Experience), kullanıcı arayüz tasarımı (User Interface) ve tasarım
trendleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) .NET, C# ve ASP.NET Web Form, MVC yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım
mühendisliği süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,

k) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm
odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

6) Kıdemli Ağ Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli (en az 1000 IP kullanılan) veri merkezinde yer alan kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerindeki yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için ağ yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Geçerliliği devam eden Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP Enterprise) sertifikalardan birine sahip olmak, (Katılım veya eğitim vb. sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

c) Geçerliliği devam eden Huawei Certified ICT Professional (HCIP) veya HCIP Datacom-Advanced
Routing & Switching Technology sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak, (Katılım veya
eğitim vb. sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

ç) Routing, switching, LAN, wireless LAN, WLC, WAN, VPN, kablolu-kablosuz 802.1x, Radius,
Tacacs, Cisco ACS, Cisco ISE, NAC (Network Access Control), NAS, SAN kurulumu ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Güvenlik duvarları, mail gateway, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS,
antivirüs, WAF, yük dengeleme cihazları, yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7

f) IPSEC, SSL VPN ve MPLS VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme
tecrübesine sahip olmak,

g) Cisco, Huawei, Juniper, Dell ve Hp marka switch, router, WLC konfigürasyonu ve yönetimi
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine
sahip olmak,

h) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

ı) İşletim sistemleri ve network güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

j) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm
odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

Tercihen; Cisco Certified Specialist Enterprise Core sertifikasına sahip olmak,

HCIA Transmission, HCIA Storage sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sanallaştırma ve Depolama platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft sunucu işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7) Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına
Kadar)

a) Büyük ölçekli (en az 1000 kullanıcılı) bilgi işlem merkezlerinde sistem personeli olarak en az 5
(beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) veya Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
veya Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate veya Microsoft
Certified: Azure Solutions Architect Expert sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak,
(Katılım veya eğitim vb. sertifikalar kabul edilmeyecektir)

c) Microsoft Hyper-V veya Vmware sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak, VMware vSAN konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft Exchange Server 2010, 2016 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8

e) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, HP, Netapp, Huawei, Dell, Pure) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon
ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

g) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log
inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Replication, Backup and Recovery konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,

i) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ
protokolleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve
benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm
odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak,

Tercihen; VMware Certified Advanced Professional sertifikasına sahip olmak, Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL)
hakkında bilgi sahibi olmak.

8) Kıdemli Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (13 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3
Katına Kadar)

a) En az 100.000 kullanıcısı bulunan uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak,

b) .NET mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

c) .NET Core mimarisinde uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9

ç) JavaScript, HTML5, CSS3 ve benzeri teknolojiler ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda en
az 5 (beş) yıllık deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

d) .NET ve .NET Core mimarisi ile HTML5, CSS3, Javascript, jQuery ve Ajax ile birlikte bootstrap
gibi eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında uygulama geliştirebiliyor olmak,

e) ReactJS, VueJS veya Angular frameworklerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web forms, web services, WCF ve SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) Ado.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB - ODBC),

h) .Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu framework’ü kullanarak uygulama
geliştirmiş olmak,

ı) Visual Studio 2010 ve üstü IDE’leri kullanabiliyor olmak,

i) SQL veri sistemlerine aşina olmak ve ORACLE, MSSQL, MySQL, PostgreSQL veritabanı alt
yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,

j) GIT, SVN, CVS gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm
odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma
yapabilecektir.

2. BAŞVURU ŞEKLİ - TARİHİ - İSTENİLEN BELGELER

Başvurular dijital ortamda 04 Aralık – 08 Aralık 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava
katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Millî Eğitim Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

10

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe
sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1. Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (başvuru esnasında ”PDF” formatında
yüklenecektir.)

2. Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak
gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet
bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma
örneği veya mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecektir.

3. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik gösterir belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4. KPSS puanı ÖSYM Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.

5. YDS puanı ÖSYM Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.

6. Mesleki tecrübeye ilişkin resmi (SGK Hizmet Dökümü) veya özel kurumlardan alınacak belge,
(SGK Hizmet Dökümü e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge,
birden fazla yüklenecek belgelerin tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir)

7. Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini
gösterir belge,

8. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.
(Sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerin birden fazla yüklenecek olması halinde, tek doküman
haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir.)

9. Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde,
bilgilerini beyan ederek belgelerini PDF ya da JPG formatında yükleyeceklerdir.

10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar,
başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

11. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru
sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz
Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

12. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek
isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et”
butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal
işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi
11 yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonu ile de tekrar başvuru
yapabileceklerdir.

13. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.

14. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru
Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

15. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Kılavuza ulaşmak için tıklayın...