Asırlar Kayseri'yi çok değiştirdi!

Kayseri asırlar boyunca hep farklı hikâyelerle anıldı. Peki Kayseri kaç kere değişti, Kayseri'nin eski isimleri şimdiki isminden ne kadar farklı? Sizler için derlediğimiz haberimizin detayları Kayseri Anadolu Haber'in bülteninde…

Asırlar Kayseri'yi çok değiştirdi!

Asırlar Kayseri’yi hiç değiştirmedi diyerek başlamak isterdik ama Kayseri asırlarca çokça değişime uğramış. Mazaka, Kanisti, Evsebela, Caesarea… Kayseri’nin geçmişten bugüne isimlerini sizin için derledik. Bu isimlerin tarihine bir göz atalım...

Asırlar Kayseri'yi çok değiştirdi!

Kayseri’nin en eski ismi Mazaka olarak bilinse de aslında Kanistidir. Asurlular dönemine rastlayan çağlardaki bu isim daha sonra ‘Mazaka’ olarak değişmiştir.

Mazaka ismi Kapadokyalıların atası ve lideri Mechus, ya da Mosoch’dan geldiği rivayet ediliyor. Başka bir görüş de, Mazak’ın Grek kültüründen etkilenerek Mazaka’ya dönüşmesinden geldiği yönünde.

Bu isim Frig dilinde Zeus manasına gelen Mazcus’tan gelebileceği de öne sürülmüş. En çok kabul gören etimolojik kökeni de bu olduğu belirtilir. Bulunan en eski paralar üzerinde bu ifadeye rastlanmıştır. Bir dönem Kayseri’nin ismi ‘Eusebeia’ (Evsebela) idi. Bu adla I. Kapadokya Krallığı’nın başkenti olduğu da kaynaklarda ifade ediliyor.

Asırlar Kayseri'yi çok değiştirdi!

Kayseri Roma İmparatorluğu’nun yönetimine geçince İmparator Tibetius bu kenti îmâr etti. Üvey babası ve selefi Augustus’un onuruna Lâtince ‘imparator şehri’ anlamına gelen ‘Caesarea’ dendi. Zamanla ‘Kaysera’ olarak anıldı. Kayseri’nin bu ismi alış tarihi M.S. 17.yüzyıla rastlıyor. Şehir bu isimle ünlenerek tanınmıştır. Türkler bu şehri fethedince ‘Kayseri’ ismi ile anılmıştır. Araplar ‘Kaysariye’ şeklinde kullanmışlardır. Aynı yıllarda, Anadolu'da aynı isimli başka şehirlerin de bulunmasından dolatı şehri diğerlerinden ayırmak için; 'Erciyes'in kenarındaki Kaisareia, Kapadokya'nın başkenti Kaisareia, Anadolu’nun öncü şehri Kaisareia’ gibi isimler verilmiştir.

‘Kaisareia’ adının ‘Kayseri’ şeklinde okunuşuyla şehir, o tarihten günümüze bu isimle anılıyor.

Fotoğraf: Maphill