menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

STRATEJİK PLANLAR

Murat Yerlikhan
Murat Yerlikhan
30 Ekim 2021, Cumartesi

Bazıları Bakanlıklar arasında stratejik plan temelinde işbirliği ve eşgüdümün yeterli olmadığından yakınır. Böyle bir yakınmayı duyunca sorunun, bakanlıkların stratejik planlarının uyumu konusunda çalışmalarının çok ötesinde ve daha büyük olduğu yönündeki değerlendirmeler geldi aklıma: Aslında stratejik planların tartışılması gerekiyor.

Organizasyonları (örgütleri) tiyatrolar olarak görebiliriz. Organizasyonlarda oyun alanı, seyirci koltukları,  ışıklar, kostümler vardır. Her kuruluş kendi mitini benimseyerek oyunlaştırmaktadır. Organizasyonlar, hâkim değer ve mitleri yansıtmaktadırlar. Sahne, kostümler, mekân ve insanlar yapıya uygundur. Bir klinikte muayene odaları, beyaz elbiseli hemşireler ve iyi eğitimli doktorlar; bir okulda da benzer şekilde sınıflar, öğretmenler, öğrenciler ve tahtalar vardır.

Bir kuruluş veya çevresi değiştiğinde, teatral bir yenilenmeye ihtiyaç duyulur. Seyirciler aktörün, senaryonun veya sahnenin yenilenmesini isterler. Organizasyonlar, bu sebeple görünümlerini değiştirerek farklılaştıklarını anlatırlar. Örneğin; kalite yönetim sistemine girmek başarılı kurumların rozeti olarak kabul edilmiştir, her kuruluş bu rozeti takmak isteyecektir. Değişimin gerçekleştiği imajı, başkaca yollarla da paydaşlara anlatılmaktadır.

Organizasyonların toplantıları, performans uygulamaları ve planları tiyatronun süreçleri olarak değerlendirilmektedir.

Toplantılardan yararlı bir sonuç elde edilebilmesi, katılanlar arasında şans eseri keşfedilmiş bir etkileşime bağlı olmaktadır. Çünkü; toplantılarda rasyonel konuşmalar, güçlü planlar veya radikal girişimler hiçbir zaman olmaz. Toplantılar bir araya gelinmesi ve homojenlik ve amacıyla gerçekleştirilir.

Performans değerlendirmeleri ise bir organizasyonun sorumlu, ciddi ve iyi yönetildiğine ilişkin teminat olarak izleyicilere sunulur. Performans değerlendirmesi politik savaşlarda güçlü bir silah veya alınmış bir kararın haklı gösterilmesi için yapılmaktadır.

L.G.Bolman ve T.E.Deal’ın dediğine göre, şirket planlarıyla ilgili en güzel eleştiriyi Mintzberg yapmıştır:

“Plansız bir organizasyon tepkisiz, dar görüşlü ve dümensiz olarak etiketlenebilir. O zaman planlama, organizasyonların yasallığı korumaları için periyodik olarak başvurdukları önemli bir seremonidir. Plan dikkat çekici bir biçimde ve gururla sergilenen bir şeref rozeti gibidir. Stratejik bir planın statüsü daha yüksektir (…) Mintzberg’e göre; pek çok yönetici stratejik planlamanın eksik yanlarının farkındadır ve buna rağmen onu yüceltmeye devam ederler. Mintberg, ‘Son günlerde 3 şirket yöneticisine geçen yıl şirket planlarında hangi kararları aldıklarını, ayrıca 3 şirket yöneticisine geçen yıl şirket planları olmasaydı almayacakları hangi kararları aldıklarını da sordum. Tüm yöneticiler böyle bir kararı tespit etmekte zorluk yaşadılar. Bu yöneticilerin her birinin planları gizli ya da kişiye özel damgalı olduğundan, onların planlarını ele geçiren rakiplerinin bundan ne gibi çıkarları olacağını sordum. Her biri utanarak, rakiplerinin bunlardan hiçbir şey elde edemeyeceklerini söylediler. Bununla birlikte yöneticiler şirket planlarının savunucularıydılar”.

Eleştiri kervanına Quinn de katılmış. O, şu noktalara işaret ediyor: “Şirket planlamasının gözlediğim iyi bir tarafı yağmur dansı ritüeli gibidir; dansın hava durumu üzerinde hiçbir etkisi olmamasına karşın, dansa katılanlar etkisi olduğunu düşünürler. Dahası, şirket planlaması ile ilgili tavsiyelerin ve yönlendirmelerin çoğu hava durumunu değil, dansı geliştirmeye yönelik gibi görünmektedir”. Görüldüğü gibi, planlama bir şirketin dramasında önemli bir rolü olması sebebiyle sürdürülmektedir.

Sorun kar elde etmeyen ve satış yapmayan kuruluşlar açısından daha da vahimdir. Cohen ve March’ göre,  bu tür kuruluşlarda ölçülebilir verilere ulaşmak zordur. Bu sebeple; “planlama, her şeyin iyi ya da gelişmenin yakın olduğunun bir sinyalidir. Kalite denetimi geçiren bir kuruluş kendi kendini değerlendirir ve bu işlem yeniden tekrar edilinceye kadar raflarda tozlanan iddialı bir stratejik plan hazırlanır”.  

Planlar, adeta oyuna dönüştürülür. “Özellikle amaçların ve teknolojinin açık ve net olmadığı yerlerde planlama bir niyet testine dönüşür. Yeni bir program isteyen bir bölüm, sağlam planlama çabaları ile harcamaları haklı göstermek zorundadır. Evet demek istemeyen fakat hayır demek için de sağlam bir gerekçesi bulunmayan bir yönetici plan yapılmasını isteyerek bağlılığı test edebilir. Faydalar sonuçlardan çok, süreçler içerisinde bulunur”.

Gelecek yıl ne olacağına ilişkin sonuçlar, herkesin bildiği gibi politikalar, insanlar, ilkeler veya tercihlerden etkilenir. Fakat; geleceğe ilişkin tartışmalar genellikle bugün nelerin farklı olarak yapılması gerektiği konusundaki görüşleri değiştirir. “Bir plan geliştirmek tartışmaya zorlar ve yeni önceliklere ilişkin ilgi ve bağlılığı artırabilir. Etkileşim arada bir olumlu sonuçlar verebilir. Fakat; çok nadir bir şekilde doğru tahminlerde bulunur”.

Planlar, yatırım veya tanıtım broşürü gibi reklam amacıyla hazırlanırlar. Bir kuruluşu çekici göstermek ya da birilerini teşvik vermeye ve bağış yapmaya ikna etmek için düzenlenirler. “Planlar, gösterişli fotoğraflarla, mükemmel olunduğuna dair beyanlarla ve olmadık özelliklerle bezenmektedir”.

Özetlenirse; Cohen ve March da planlar ve stratejik planlar hakkında hiç de olumlu bir kanaate sahip değillerdir.

Güçlü bir yönetim anlayışından nasibini alamamış kuruluşların stratejik planlarının hiçbir anlamı olmadığı açık bence.

 

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
Şanssızlık PERFORMANS DEĞERLENDİRİCİLER KARBON TİCARETİ E-TİCARET BAŞARDI TOPLUMUN BULUŞU KULLANMA KAPASİTESİ YÖNETİM TARZLARI Tüketerek büyüme Türkiye eğilimleri Talep, arz ve fiyat STRATEJİ, AMAÇ ve HEDEFLER FİNANSAL HIZLANDIRAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER TRUVA SAVAŞI PERİYODİK KANUN HAZIR GIDALAR RASYONALİTE VAGON İKİLEMİ SON DAKİKACILAR VE ERTELEYİCİLER OTORİTE BULANIK MANTIK SON 2000 YILIN EN BÜYÜK BULUŞLARI MÜZAKERECİ WELCH’İ TANIYALIM MİSYONUMUZ TÜRKÇE’NİN MATEMATİKSELLİĞİ LİDER GSYİH, GSMH ve NET MİLLİ HASILA EKONOMİK GÖSTERGELER KÜÇÜK SÖZLER KRİZ YÖNETİMİ II GÖSTERİŞ TÜKETİMİ KRİZ YÖNETİMİ I E-TİCARET PERFORMANS DEĞERLEMENİN YARAR VE ZARARLARI BERGAMALI GALEN VE KİŞİLİK YAPILARI DEĞER ZİNCİRİNİN İŞLETMEYE KATKILARI ORGANİZASYON GELİŞTİRME ÜRÜNÜN ALGILANAN DEĞERİ ÖFKE YÖNETİMİ TÜKETİCİ HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI BURADA İŞLER BÖYLE YÜRÜR ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEK NİCELİKSEL KARAR MATRİSLERİ NİTELİKSEL KARAR MATRİSLERİ PAZARDAKİ BOŞLUK NİŞ EĞİTİM ŞART BELİRSİZLİĞİN MATEMATİĞİ BELİRSİZLİKTE DIŞ ÇEVRE İLE UYUMLU OLMAK AMAZONLAR ALTIN STANDARDI HAYAT BOYU SÜREKLİ GELİR TEŞVİKLER ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI ROUSSEAU ALTIN RADAR BİLİŞSEL DEVRİM MARKA KENT PROJELERİ PAZARLAMANIN İLKELERİ II KÖTÜ YÖNETİLEN İŞLETMELERDE BATIŞA GÖTÜREN KONULAR PAZARLAMANIN İLKELERİ I DOĞAYA DÖNMEK BAŞARILI BİR ORGANİZASYONUN SEKİZ ÖZELLİĞİ EKONOMİ SONUÇLARA VE AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM NÖROEKONOMİ TAYLOR VE FAYOL YÖNETİMDE KARMAŞIKLIK BİLGİ YÖNETİMİ KARMAŞIK ORTAMLARDA YAPILABİLECEKLER İŞ DÜNYASI VE İŞLETMELER MÜZAKERECİNİN İKİLEMİ ÇEVİK KURUMSAL İŞLETMELERDE KÜLTÜR II YÖNETİM DÜZEYLERİ VE BECERİLER ÇEVİK KURUMSAL İŞLETMELERDE KÜLTÜR I TAHVİL PİYASALARI YAPIŞKAN FİYATLAR PARA PİYASALARI PERFORMANS YÖNETİMİ DEĞER ÇATIŞMA YÖNETİMİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM İŞLETMELERİN YÜKSEK PERFORMANS GÖSTERGELERİ İSTİSNALARA GÖRE YÖNETİM YÖNETİM FELSEFESİ KUŞAKLAR ARASINDA ÇATIŞMA İNSAN ZİHNİNE YER ARARKEN YÖNETİM VE İDARE KAVRAMLARI DOĞRU FİYAT SİYAH KUĞU ŞOK TERAPİSİ DÜRÜSTLÜK PSİKANALİZDE İD, EGO ve SÜPEREGO REZERVLER VE KURLAR KAHRAMANLAR ALGI YÖNETİMİ WİTTGENSTEİN’NIN ÜNLÜ ÖRDEĞİ YALANCI PARADOKSU TEKNOLOJİNİN TİCARETE ETKİLERİ BACON’U ANLAMAK TARLADAKİ İNEK EKONOMİNİN DEVLERİ HARRİS ANALİZİ MERKEZ BANKALARININ EKONOMİYİ YÖNLENDİRMESİ SIRADAN OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER ETKİLİ DİSİPLİN UYGULAMASI BAZI MURPHY KANUNLARI ENFLASYONDA KAZANANLAR VE KAYBEDENLER ENFLASYON TÜRLERİ ENFLASYON İŞSİZLİK NEDEN KÖTÜDÜR KENDİMİZİ TANIYOR MUYUZ? PİYASA BAŞARISIZLIKLARI KAYGAN ZEMİNLER KİMSEYE ZARAR VERME Kİ… TAVAN VE TABAN FİYATLAR YÖNETİCİLERİN GÜÇLÜ YÖNLERİ OYUN TEORİSİ YÖNETİCİNİN DUASI İŞ HAYATININ ALTIN KURALLARI TEMEL ORGANİZASYON PRENSİPLERİ AHLAKLI ADAM HERKESİN DEĞERLERİ HERKESE TARTIŞMA KENDİNE YATIRIM PLATON’UN MAĞARASI PLANLAMA PRENSİPLERİ NEDENSELLİK YÖNETİCİ TİPLERİ SORULAR SORULAR, YA DA, SORGULAMA YÖNETİMİN UNSURLARI DİSİPLİNLERİN KALIP DEĞER YARGILARI YÖNETİM ŞEKLİ YÖNETİM ŞEKLİ BİLİNÇALTI BİYOLOJİK AKIL BİLİNÇ YÖNETİM BECERİLERİ ZOR GÜNLERDE YÖNETİM YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK REKABETÇİ İŞ MODELİ PLANLAMA KURUM VE KURULUŞLARDA YÖNLENDİRME II KURUM VE KURULUŞLARDA YÖNLENDİRME I KURUM VE KURULUŞLARDA POLİTİKA DUYGUSAL DAVRANIŞ KURALLARI ÇALIŞANLARIN SESSİZLİĞİ MAVİ YAKALILARLA ÇALIŞMAK İŞÇİLERLE İKALE SÖZLEŞMESİ YAPMAK STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLARLA ÇALIŞIRKEN YAPILACAK İŞLER LİSTESİ İLETİŞİM DAVRANIŞLARI İLETİŞİM YÜKSEK İŞ AHLAKI SİSTEMİ ÇAĞIMIZIN GÜÇ UNSURLARI SİSTEMATİK DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ KURUMLARIN KIYASLANMASI BİREYSEL YAŞAMDA KIYAS STRATEJİK PLANLAR BEŞERİ AKIL MOTİVASYON GİROKRAT FRİEDMAN MATRİSİ KIRIK CAMLAR TEORİSİ PARKİNSON KANUNLARI CARTESİAN SORULAR (DESCARTES SORULARI) BEŞ NEDEN YÖNTEMİ KAMU MALLARININ TRAJEDİSİ GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖĞRENMEK İRADE ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK Sahip olmak veya var olmak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi Herkes yeteneksiz olduğu seviyeye yükselmek ister Sözleşme yazmak ve okumak Etkili insanların 7 özelliği GİRİŞİMCİLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Kayseri’de kadının adı yok Düşünme aracı dil Girişimcilerin sorunları GİRİŞİMCİ İşletme devirlerinde halef seçimi İşletmelerin sürdürülebilirliği SON 4 AYDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? Aile işletmeleri İşletmelerde kurumsallaşma Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler v SEÇİLEN KELİMELER, KİŞİLER, SÖZLER VE GÖRÜŞLER IV Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler 3 Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler 2 Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşleri Ahilik Mantıkdışılık MANTIKSAL TUTARLILIĞIN İLKELERİ İNŞAAT MALİYETLERİNDE ARTIŞ Konut satışları ve hayvansal üretim Sanayi üretim ve perakende satış endeksleri İşsizlikte rekor düşüş Beşeri soyut düşünmek Biyolojik beynin düşünme şekli İklim değişikliği ve ormanlarımız
Copyright 2016-2019
Kayseri Anadolu Haber Gazetesi
Kayseri Haber, Son dakika Kayseri haberlerini buradan takip edin. En son kayseri haberleri Kayseri Anadolu Haber'de.

Sitede kullanılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve meteryaller hiçbir şekilde kullanılamaz!

Künye

Yazarlarımız

İletişim

Adres

Sahabiye, Ahmet Paşa Cd. No:7, 38010 Kocasinan / Kayseri

Telefon

+0.352 222 51 13 - 14

Email

kayserianadoluhaber@msn.com
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır