menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

KURUM VE KURULUŞLARDA YÖNLENDİRME I

Murat Yerlikhan
Murat Yerlikhan
25 Kasım 2021, Perşembe

İster işletme ister sivil toplum kuruluşu olsun, bir organizasyonun yönetim faaliyetleri genelde 5 başlıkta incelenmektedir. Bunlar planlama, örgütleme, emir ve komuta (yöneltme), koordinasyon ve kontroldür.

Yönlendirme kavramları bir organizasyonda yapılan planlamayı, makine ve teçhizatın seçimi ve yerleşimini, çalışanların atanmasını, emir ve komuta ilkelerinin ve kurallarının belirlenmesini, koordinasyonu ve kontrolünü önemli şekilde etkilemektedirler. 

Organizasyonlarda, içi doldurulan yönlendirme kavramlarıyla, orta ve alt yönetici kadrolara rehberlik edilecek ve herkesin ortak hareket etmesi sağlanacaktır.

İşe; organizasyonun misyonunu, vizyonunu, amaçlarını, değerlerini, politikalarını, hedeflerini belirleyerek başlamalı ki,  taktikler ve operasyonlar aynı yönde belirlenmiş olsunlar.

Yönlendirme kavramlarıyla karar vericiler amaca yönlendirilecek, kararların koordinasyonu sağlanacak, çalışanların motivasyonu artırılacak ve ölçme standartlarının belirlenmesi mümkün olacaktır.

Organizasyon üst yönetiminin vaz geçilemez haklarından olduğu için misyon, vizyon, amaçlar, hedefler, değerler ve politikalar kendileri tarafından belirlenmektedir. Çünkü, üst yönetim organizasyonun bütünüyle ilgili olan müşteriler, inovasyon, çalışanlar, gelir ve giderler, fiziksel kaynaklar, verimlilik ve sosyal sorumluluk ile yakından ilgilenmek zorundadır.

 Teknik bir uzmanlık gerektirdiğinden taktikler ve operasyonlar ise misyon, vizyon, amaçlar ve hedeflere uygun olarak orta ve alt kademe yöneticileri tarafından tespit edilecektir.

Orta ve alt kademe yöneticiler, sürekli planlar arasında bulunan standart prosedür ve metotları, kuralları, ayrıca tek kullanımlık planlar olan bütçeleri, programları ve projeleri -üst yöneticilerin vizyon, amaç, politika ve değerlerine uygun olarak- hazırlayacaklardır.

Misyonlar, organizasyonların üstlendiği özel görevlerdir. İşletmelerin varoluş sebepleridirler. Ancak, misyonlar yalnızca varoluş sebeplerini ortaya koymazlar. Aynı zamanda nelerin, nerede ve nasıl üretileceğini, iş yapma felsefesini, sahip olunan değerleri, diğer organizasyonlardan farklı olunan yönleri ve uzun vadeli bakış açısını da vurgularlar. 

Aslında, misyon organizasyonların üst yönetimlerinin kendilerini nasıl görmek istedikleri durumdur. Üst yönetime en büyük gurur kaynağı olacak bir değer, organizasyonun misyonu olmaktadır.

Üst yöneticiler misyonu belirlemek için, kendilerine şu soruları yöneltmelidirler: İşimiz ne? Daha sonra da, şu sorulara cevap aramalıdırlar: Kullanılacak teknoloji nedir? Müşterilerimiz kimlerdir? Müşterilerimiz bizden neler alırlar? Müşterilerimizin istekleri nelerdir? Müşterilerimizin istekleri ne yönde değişmektedir? En son olarak, işi nasıl yapmalıyız, sorusu cevaplandırılmalıdır. Cevapların tümünün değerlendirilmesiyle, misyon belirlenebilecektir.

Özetlenirse, misyon ifadesiyle organizasyonun ne yapacağı ve topluma ne gibi katkıda bulunulacağı anlatılmalıdır.

Misyonda, mutlaka organizasyonu diğerlerinden ayıran özellikler vurgulanmalıdır. Küçük organizasyonlar genelde misyonlarını yazılı hale getirmemektedirler. Misyon bildirisinin yazılı olması çalışanlara ve topluma organizasyon hakkında bilgi verilmesini sağlamaktadır. Bu durum organizasyonun olumlu algılanmasına ve imajına katkıda bulunmaktadır.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
MÜZAKERECİ WELCH’İ TANIYALIM MİSYONUMUZ TÜRKÇE’NİN MATEMATİKSELLİĞİ LİDER GSYİH, GSMH ve NET MİLLİ HASILA EKONOMİK GÖSTERGELER KÜÇÜK SÖZLER KRİZ YÖNETİMİ II GÖSTERİŞ TÜKETİMİ KRİZ YÖNETİMİ I E-TİCARET PERFORMANS DEĞERLEMENİN YARAR VE ZARARLARI BERGAMALI GALEN VE KİŞİLİK YAPILARI DEĞER ZİNCİRİNİN İŞLETMEYE KATKILARI ORGANİZASYON GELİŞTİRME ÜRÜNÜN ALGILANAN DEĞERİ ÖFKE YÖNETİMİ TÜKETİCİ HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI BURADA İŞLER BÖYLE YÜRÜR ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEK NİCELİKSEL KARAR MATRİSLERİ NİTELİKSEL KARAR MATRİSLERİ PAZARDAKİ BOŞLUK NİŞ EĞİTİM ŞART BELİRSİZLİĞİN MATEMATİĞİ BELİRSİZLİKTE DIŞ ÇEVRE İLE UYUMLU OLMAK AMAZONLAR ALTIN STANDARDI HAYAT BOYU SÜREKLİ GELİR TEŞVİKLER ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI ROUSSEAU ALTIN RADAR BİLİŞSEL DEVRİM MARKA KENT PROJELERİ PAZARLAMANIN İLKELERİ II KÖTÜ YÖNETİLEN İŞLETMELERDE BATIŞA GÖTÜREN KONULAR PAZARLAMANIN İLKELERİ I DOĞAYA DÖNMEK BAŞARILI BİR ORGANİZASYONUN SEKİZ ÖZELLİĞİ EKONOMİ SONUÇLARA VE AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM NÖROEKONOMİ TAYLOR VE FAYOL YÖNETİMDE KARMAŞIKLIK BİLGİ YÖNETİMİ KARMAŞIK ORTAMLARDA YAPILABİLECEKLER İŞ DÜNYASI VE İŞLETMELER MÜZAKERECİNİN İKİLEMİ ÇEVİK KURUMSAL İŞLETMELERDE KÜLTÜR II YÖNETİM DÜZEYLERİ VE BECERİLER ÇEVİK KURUMSAL İŞLETMELERDE KÜLTÜR I TAHVİL PİYASALARI YAPIŞKAN FİYATLAR PARA PİYASALARI PERFORMANS YÖNETİMİ DEĞER ÇATIŞMA YÖNETİMİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM İŞLETMELERİN YÜKSEK PERFORMANS GÖSTERGELERİ İSTİSNALARA GÖRE YÖNETİM YÖNETİM FELSEFESİ KUŞAKLAR ARASINDA ÇATIŞMA İNSAN ZİHNİNE YER ARARKEN YÖNETİM VE İDARE KAVRAMLARI DOĞRU FİYAT SİYAH KUĞU ŞOK TERAPİSİ DÜRÜSTLÜK PSİKANALİZDE İD, EGO ve SÜPEREGO REZERVLER VE KURLAR KAHRAMANLAR ALGI YÖNETİMİ WİTTGENSTEİN’NIN ÜNLÜ ÖRDEĞİ YALANCI PARADOKSU TEKNOLOJİNİN TİCARETE ETKİLERİ BACON’U ANLAMAK TARLADAKİ İNEK EKONOMİNİN DEVLERİ HARRİS ANALİZİ MERKEZ BANKALARININ EKONOMİYİ YÖNLENDİRMESİ SIRADAN OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER ETKİLİ DİSİPLİN UYGULAMASI BAZI MURPHY KANUNLARI ENFLASYONDA KAZANANLAR VE KAYBEDENLER ENFLASYON TÜRLERİ ENFLASYON İŞSİZLİK NEDEN KÖTÜDÜR KENDİMİZİ TANIYOR MUYUZ? PİYASA BAŞARISIZLIKLARI KAYGAN ZEMİNLER KİMSEYE ZARAR VERME Kİ… TAVAN VE TABAN FİYATLAR YÖNETİCİLERİN GÜÇLÜ YÖNLERİ OYUN TEORİSİ YÖNETİCİNİN DUASI İŞ HAYATININ ALTIN KURALLARI TEMEL ORGANİZASYON PRENSİPLERİ AHLAKLI ADAM HERKESİN DEĞERLERİ HERKESE TARTIŞMA KENDİNE YATIRIM PLATON’UN MAĞARASI PLANLAMA PRENSİPLERİ NEDENSELLİK YÖNETİCİ TİPLERİ SORULAR SORULAR, YA DA, SORGULAMA YÖNETİMİN UNSURLARI DİSİPLİNLERİN KALIP DEĞER YARGILARI YÖNETİM ŞEKLİ YÖNETİM ŞEKLİ BİLİNÇALTI BİYOLOJİK AKIL BİLİNÇ YÖNETİM BECERİLERİ ZOR GÜNLERDE YÖNETİM YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK REKABETÇİ İŞ MODELİ PLANLAMA KURUM VE KURULUŞLARDA YÖNLENDİRME II KURUM VE KURULUŞLARDA YÖNLENDİRME I KURUM VE KURULUŞLARDA POLİTİKA DUYGUSAL DAVRANIŞ KURALLARI ÇALIŞANLARIN SESSİZLİĞİ MAVİ YAKALILARLA ÇALIŞMAK İŞÇİLERLE İKALE SÖZLEŞMESİ YAPMAK STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLARLA ÇALIŞIRKEN YAPILACAK İŞLER LİSTESİ İLETİŞİM DAVRANIŞLARI İLETİŞİM YÜKSEK İŞ AHLAKI SİSTEMİ ÇAĞIMIZIN GÜÇ UNSURLARI SİSTEMATİK DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ KURUMLARIN KIYASLANMASI BİREYSEL YAŞAMDA KIYAS STRATEJİK PLANLAR BEŞERİ AKIL DİLEK VE TEMENNİLER MOTİVASYON GİROKRAT FRİEDMAN MATRİSİ KIRIK CAMLAR TEORİSİ PARKİNSON KANUNLARI CARTESİAN SORULAR (DESCARTES SORULARI) BEŞ NEDEN YÖNTEMİ KAMU MALLARININ TRAJEDİSİ GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖĞRENMEK İRADE ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK Sahip olmak veya var olmak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi Herkes yeteneksiz olduğu seviyeye yükselmek ister Sözleşme yazmak ve okumak Etkili insanların 7 özelliği GİRİŞİMCİLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Kayseri’de kadının adı yok Düşünme aracı dil Girişimcilerin sorunları GİRİŞİMCİ İşletme devirlerinde halef seçimi İşletmelerin sürdürülebilirliği SON 4 AYDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? Aile işletmeleri İşletmelerde kurumsallaşma Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler v SEÇİLEN KELİMELER, KİŞİLER, SÖZLER VE GÖRÜŞLER IV Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler 3 Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler 2 Ahilik Mantıkdışılık MANTIKSAL TUTARLILIĞIN İLKELERİ İNŞAAT MALİYETLERİNDE ARTIŞ Konut satışları ve hayvansal üretim Sanayi üretim ve perakende satış endeksleri İşsizlikte rekor düşüş Biyolojik beynin düşünme şekli İklim değişikliği ve ormanlarımız
Copyright 2016-2019
Kayseri Anadolu Haber Gazetesi
Kayseri Haber, Son dakika Kayseri haberlerini buradan takip edin. En son kayseri haberleri Kayseri Anadolu Haber'de.

Sitede kullanılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve meteryaller hiçbir şekilde kullanılamaz!

Künye

Yazarlarımız

İletişim

Adres

Sahabiye, Ahmet Paşa Cd. No:7, 38010 Kocasinan / Kayseri

Telefon

+0.352 222 51 13 - 14

Email

kayserianadoluhaber@msn.com
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır