menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

İLETİŞİM DAVRANIŞLARI

Murat Yerlikhan
Murat Yerlikhan
10 Kasım 2021, Çarşamba

Beş türlü iletişim davranışı bulunmaktadır. Bunlar kendini gizleme, kendini koruma, kendini gösterme, kontrollü olma veya çift yönlü iletişimdir.

 

Kendinin gizleyenler, başkalarına kapalıdırlar ve dışarıdan az düzeyde geri besleme alırlar.

 

Kendini koruyanlar, başkalarından yüksek düzeyde geri besleme isterken, düşük düzeyde dışa açıktırlar.

 

Kendini gösterenler dışa açıktırlar, başkalarıyla ilgili geri besleme istemezler.

 

Konrollü olanlar, kontrollü olarak dışa açıktırlar ve kontrollü olarak dışarıdan bilgi alırlar.

 

İletişime çift yönlü açık olanlar da vardır. Çok rahattırlar. Bilgi verirler ve alırlar.

 

İnsanlar görsel, işitsel ve dokunsal insanlar olarak 3 gruba ayrılabilirler. Bu üç kişilik tipi, kişilerde karışık olarak bulunabilir. Bu sebeple iletişim kurarken insanların baskın özellikleri dikkate alınmalıdır.

 

Görsel insanlar dünyayı görsel olarak algılarlar.Görsel insanlar konuşurlarken, görsel kelimeler kullanarak resim çiziyorlarmış gibi anlatırlar. Görsel insanlar vücut hareketlerini çok kullanırlar. Beyinlerindeki şekil ve resimleri yakalamak için, çok hızlı konuşurlar. Konuşmalarına pek dikkat etmezler. Söyleyeceklerini yüksek sesle ifade ederler. Göz hareketleri üst sağ ve sol tarafa gidip-gelir. Nefes alışları hızlı ve göğüsün üst kesimindedir.Mecaz kullandıklarında, görsel olarak yapılandırırlar. Mesela, “sonumuz parlak değil” veya “geleceği görüyorum”, derler.Olayları bütün olarak görürler. Nedenleri çabuk görüp, hızlı karar verirler.İşi yapmaktan çok, fikir yürütmeyi severler. İyi ve güzel görünmeye, iyi ve güzel görünenlere önem verir. Görsel insanları ikna etmek için görsel imajlar kullanılmalıdır.Görseller, insanların ne dediklerini hatırlayamazlar. Sözlü açıklama ve talimat kafalarını karıştırır.

 

İşitsel insanlar dünyayı sesle algılarlar.İşitseller, orta hızda konuşurlar. Konuşurlarken, gözleri kulak hizasında sağa-sola gidip gelir. Bazen gözleri sol altta takılıp kalır. Ses tonlarına ve vurgulamalarına dikkat ederler. Konuşmaktan büyük keyif alırlar. Mecaz kullanacaklarsa, ses ve işitsellikten söz ederler, “söylediklerin kulağıma hoş gelmiyor”, gibi.Nefes alışları göğüsle diyafram arasındadır. Karşısındakinin ses tonuna çok dikkat ederler. Dinleyerek ve sorarak öğrenirler. Sıralı ve dizili şeyleri daha iyi algılarlar. Talimatları kolayca hatırlayabilirler.İşitseller, işittiklerini belli bir ahenge ve mantığa oturturlar. Sürekli geçmişe bakarak dersler çıkarırlar.Titiz ve temkinli bir yöneticidirler. Sorun çıkmaması için tüm ayrıntıya dikkat ederler. Gelecek vizyonuna sahip değillerdir, kurulu düzeni iyi yönetirler.Bu tür insanlara sevginizi görsellerle değil, kelimelerle anlatmalısınız.

 

Dokunsal insanlar dünyayı, dokunarak anlamaya çalışırlar. Aktif olmayı severler. Sporcular, hamarat ev hanımları, sanatçılar ve zanaatkârlar bu gruptan çıkar. İsimleri ve yüzleri değil, olayları ve duyguları hatırlarlar. Duygularını vücut diliyle belli ederler. Elleri ve kolları hep hareket eder. Yaparak öğrenirler. İşleri adım adım yaparlar. Duyguyu hissetmek zaman aldığı için yavaş konuşurlar. İnsanlarla ilişki kurarlarken sarılmayı, el sıkışmayı ve omuza dokunmayı severler. Bu kişiler günü yaşarlar. Yaptıkları işi tutkuyla yaparlar. İşlerine müdahale edilmesini sevmezler. İşyeri ilişkilerine önem verirler. Geçmiş ve gelecek onları ilgilendirmez. Hep insanların yanında olmak isteyen, hayır diyemeyen, sevgi dolu insanlardır. Dokunsal insanlar duygularıyla yaşarlar. Duyacakları acı ve keyfe göre tercihlerini yaparlar. Temasa geçmek, bir düşünceyi kavramak, gerilim, sıcak kalpli insan, soğukkanlı olmak gibi kelimeleri çokça kullanırlar.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
Şanssızlık PERFORMANS DEĞERLENDİRİCİLER KARBON TİCARETİ E-TİCARET BAŞARDI TOPLUMUN BULUŞU KULLANMA KAPASİTESİ YÖNETİM TARZLARI Tüketerek büyüme Türkiye eğilimleri Talep, arz ve fiyat STRATEJİ, AMAÇ ve HEDEFLER FİNANSAL HIZLANDIRAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER TRUVA SAVAŞI PERİYODİK KANUN HAZIR GIDALAR RASYONALİTE VAGON İKİLEMİ SON DAKİKACILAR VE ERTELEYİCİLER OTORİTE BULANIK MANTIK SON 2000 YILIN EN BÜYÜK BULUŞLARI MÜZAKERECİ WELCH’İ TANIYALIM MİSYONUMUZ TÜRKÇE’NİN MATEMATİKSELLİĞİ LİDER GSYİH, GSMH ve NET MİLLİ HASILA EKONOMİK GÖSTERGELER KÜÇÜK SÖZLER KRİZ YÖNETİMİ II GÖSTERİŞ TÜKETİMİ KRİZ YÖNETİMİ I E-TİCARET PERFORMANS DEĞERLEMENİN YARAR VE ZARARLARI BERGAMALI GALEN VE KİŞİLİK YAPILARI DEĞER ZİNCİRİNİN İŞLETMEYE KATKILARI ORGANİZASYON GELİŞTİRME ÜRÜNÜN ALGILANAN DEĞERİ ÖFKE YÖNETİMİ TÜKETİCİ HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI BURADA İŞLER BÖYLE YÜRÜR ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEK NİCELİKSEL KARAR MATRİSLERİ NİTELİKSEL KARAR MATRİSLERİ PAZARDAKİ BOŞLUK NİŞ EĞİTİM ŞART BELİRSİZLİĞİN MATEMATİĞİ BELİRSİZLİKTE DIŞ ÇEVRE İLE UYUMLU OLMAK AMAZONLAR ALTIN STANDARDI HAYAT BOYU SÜREKLİ GELİR TEŞVİKLER ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI ROUSSEAU ALTIN RADAR BİLİŞSEL DEVRİM MARKA KENT PROJELERİ PAZARLAMANIN İLKELERİ II KÖTÜ YÖNETİLEN İŞLETMELERDE BATIŞA GÖTÜREN KONULAR PAZARLAMANIN İLKELERİ I DOĞAYA DÖNMEK BAŞARILI BİR ORGANİZASYONUN SEKİZ ÖZELLİĞİ EKONOMİ SONUÇLARA VE AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM NÖROEKONOMİ TAYLOR VE FAYOL YÖNETİMDE KARMAŞIKLIK BİLGİ YÖNETİMİ KARMAŞIK ORTAMLARDA YAPILABİLECEKLER İŞ DÜNYASI VE İŞLETMELER MÜZAKERECİNİN İKİLEMİ ÇEVİK KURUMSAL İŞLETMELERDE KÜLTÜR II YÖNETİM DÜZEYLERİ VE BECERİLER ÇEVİK KURUMSAL İŞLETMELERDE KÜLTÜR I TAHVİL PİYASALARI YAPIŞKAN FİYATLAR PARA PİYASALARI PERFORMANS YÖNETİMİ DEĞER ÇATIŞMA YÖNETİMİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM İŞLETMELERİN YÜKSEK PERFORMANS GÖSTERGELERİ İSTİSNALARA GÖRE YÖNETİM YÖNETİM FELSEFESİ KUŞAKLAR ARASINDA ÇATIŞMA İNSAN ZİHNİNE YER ARARKEN YÖNETİM VE İDARE KAVRAMLARI DOĞRU FİYAT SİYAH KUĞU ŞOK TERAPİSİ DÜRÜSTLÜK PSİKANALİZDE İD, EGO ve SÜPEREGO REZERVLER VE KURLAR KAHRAMANLAR ALGI YÖNETİMİ WİTTGENSTEİN’NIN ÜNLÜ ÖRDEĞİ YALANCI PARADOKSU TEKNOLOJİNİN TİCARETE ETKİLERİ BACON’U ANLAMAK TARLADAKİ İNEK EKONOMİNİN DEVLERİ HARRİS ANALİZİ MERKEZ BANKALARININ EKONOMİYİ YÖNLENDİRMESİ SIRADAN OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER ETKİLİ DİSİPLİN UYGULAMASI BAZI MURPHY KANUNLARI ENFLASYONDA KAZANANLAR VE KAYBEDENLER ENFLASYON TÜRLERİ ENFLASYON İŞSİZLİK NEDEN KÖTÜDÜR KENDİMİZİ TANIYOR MUYUZ? PİYASA BAŞARISIZLIKLARI KAYGAN ZEMİNLER KİMSEYE ZARAR VERME Kİ… TAVAN VE TABAN FİYATLAR YÖNETİCİLERİN GÜÇLÜ YÖNLERİ OYUN TEORİSİ YÖNETİCİNİN DUASI İŞ HAYATININ ALTIN KURALLARI TEMEL ORGANİZASYON PRENSİPLERİ AHLAKLI ADAM HERKESİN DEĞERLERİ HERKESE TARTIŞMA KENDİNE YATIRIM PLATON’UN MAĞARASI PLANLAMA PRENSİPLERİ NEDENSELLİK YÖNETİCİ TİPLERİ SORULAR SORULAR, YA DA, SORGULAMA YÖNETİMİN UNSURLARI DİSİPLİNLERİN KALIP DEĞER YARGILARI YÖNETİM ŞEKLİ YÖNETİM ŞEKLİ BİLİNÇALTI BİYOLOJİK AKIL BİLİNÇ YÖNETİM BECERİLERİ ZOR GÜNLERDE YÖNETİM YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK REKABETÇİ İŞ MODELİ PLANLAMA KURUM VE KURULUŞLARDA YÖNLENDİRME II KURUM VE KURULUŞLARDA YÖNLENDİRME I KURUM VE KURULUŞLARDA POLİTİKA DUYGUSAL DAVRANIŞ KURALLARI ÇALIŞANLARIN SESSİZLİĞİ MAVİ YAKALILARLA ÇALIŞMAK İŞÇİLERLE İKALE SÖZLEŞMESİ YAPMAK STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLARLA ÇALIŞIRKEN YAPILACAK İŞLER LİSTESİ İLETİŞİM DAVRANIŞLARI İLETİŞİM YÜKSEK İŞ AHLAKI SİSTEMİ ÇAĞIMIZIN GÜÇ UNSURLARI SİSTEMATİK DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ KURUMLARIN KIYASLANMASI BİREYSEL YAŞAMDA KIYAS STRATEJİK PLANLAR BEŞERİ AKIL MOTİVASYON GİROKRAT FRİEDMAN MATRİSİ KIRIK CAMLAR TEORİSİ PARKİNSON KANUNLARI CARTESİAN SORULAR (DESCARTES SORULARI) BEŞ NEDEN YÖNTEMİ KAMU MALLARININ TRAJEDİSİ GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖĞRENMEK İRADE ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK Sahip olmak veya var olmak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi Herkes yeteneksiz olduğu seviyeye yükselmek ister Sözleşme yazmak ve okumak Etkili insanların 7 özelliği GİRİŞİMCİLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Kayseri’de kadının adı yok Düşünme aracı dil Girişimcilerin sorunları GİRİŞİMCİ İşletme devirlerinde halef seçimi İşletmelerin sürdürülebilirliği SON 4 AYDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? Aile işletmeleri İşletmelerde kurumsallaşma Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler v SEÇİLEN KELİMELER, KİŞİLER, SÖZLER VE GÖRÜŞLER IV Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler 3 Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşler 2 Seçilen kelimeler, kişiler, sözler ve görüşleri Ahilik Mantıkdışılık MANTIKSAL TUTARLILIĞIN İLKELERİ İNŞAAT MALİYETLERİNDE ARTIŞ Konut satışları ve hayvansal üretim Sanayi üretim ve perakende satış endeksleri İşsizlikte rekor düşüş Beşeri soyut düşünmek Biyolojik beynin düşünme şekli İklim değişikliği ve ormanlarımız
Copyright 2016-2019
Kayseri Anadolu Haber Gazetesi
Kayseri Haber, Son dakika Kayseri haberlerini buradan takip edin. En son kayseri haberleri Kayseri Anadolu Haber'de.

Sitede kullanılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve meteryaller hiçbir şekilde kullanılamaz!

Künye

Yazarlarımız

İletişim

Adres

Sahabiye, Ahmet Paşa Cd. No:7, 38010 Kocasinan / Kayseri

Telefon

+0.352 222 51 13 - 14

Email

kayserianadoluhaber@msn.com
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır