menüler
HAVA DURUMU

RAMAZAN AYI GELİRKEN (2)

Metin  ERTEM
Metin ERTEM
03 Haziran 2016, Cuma
Oruc, islamın parlak şiarı, alameti ve müslümanlığın en önemli işareti olduğu gibi ,müslüman için ruhun ,kalbin ve duyguların manen gıdalandığı bir atmosferdir. On bir ay aralıksız faaliyet halinde olan vücut organlarımız ve duygularımız ,ramazanla beraber bir bakıma bir rektefiye(yenilenme) ediliyor. İlk günler nefse ağır da gelse sabredip ruhun, kalbin ve aklın arınmasına çalışılmalıdır. Ruhu ibadetlerle ,okumakla, tefekkürle ve dualarla manen beslemeye çalışmalıyız. Nefsi başı boş bırakıp gaflete daldırmamalıyız. Dünyevi meşguliyeti mümkünse biraz daha azaltıp, ahiret azığımızı artırmalıyız. Ramazanı ahiret pazarı, ebedi hayatımız için bin aydan hayırlı olan "Kadir Gecesi"ni taşıyan sevap ve güzelliklerin kaynağı olarak bilmeliyiz. Şu mübarek ayı ihya edip günahlarımızdan kurtuluşumuza vesile etmeliyiz. Ebedi cennetlere namzet olmaya çalışmalıyız. Ramazanın amellerin bire bin kazandırdığı bir fırsatlar iklimi olduğunu unutmamalıyız.

Peygamberimizin "Allahım Receb'i ve Şabanı bize mübarek kıl ve Ramazana kavuştur " duasındaki sırrı anlamaya çalışmalıyız. Ramazanın bizler için bir fırsat olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Ramazan, Kur'an-ı Kerim'imizin nazil olduğu bir ay olmasından Rabbimiz'in indinde çok büyük bir makbuliyeti var ,adeta bayram gibi biz müminleri sevindiriyor. O halde bize düşen bu sevince ortak olup katılmak ve manevi , uhrevi pastadan hissemizi almaktır. Cenab-ı Allah cümlemizi bu ramazan ayını hakkıyla değerlendirmeye çalışıp , ebedi şekavetten (cehennemden) kurtulup ebedi saadetleri (cennetleri) kazananlar zümresine dahil etsin. Amin.Ramazan Risalesinde üstad," Orucun hikmetlerini mükemmel bir şekilde tasnif edilmiş, Şöyleki; Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hâkkın Rububiyetine (Rab isminin gereği olarak, terbiye ediciliğine) ,hem insanın hayat-ı içtimaiyyesine(Sosyal hayatına) hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine ,hem niam-ı ilahiyye'nin(Cenab-ı Allah'ın nimetlerine) şükrüne bakar hikmetleri var." diyor. Bizlerde başta Kur'an-ı Kerim'imiz'den sonra Peygamberimiz , Efendimizden ve Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'un hakikatlerinden bazı damlalar alarak değerlendirmeye çalışalım.

Bakara suresi 185. ayette ezel ebed sultanı Rabbimiz;

"(O sayılı günler),insanlar için bir hidayet rehberi,doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği

Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa ,onu oruçla geçirsin. Kimde hasta ve yolcu olursa ,tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içidir." buyuruyor.(Diyanet.İ.B.Kuran-ı Kerim Meâli 2007 Ankara)

Madem Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bu ayda diğer aylardan farklı olarak nefsin hayvani ihtiyaçlarıdan bir derece (bedenin fiziksel ihtiyaçları olan ekmek yeme ve su içmek gibi ) uzak kalıp melekler gibi kalbin, aklın ve ruhun ihtyaçlarını ön plâna çıkarmak gerekir . Kur'an ayında olduğumuza göre Kur'anı çok okumalı , mukabele takip edilmelidir. Her bir harfinin binlerce sevabı olduğu düşünülmeli, özellikle Fatiha ,Yasin , Ayetelkürsi ve İhlas suresi sureler çokça okumalı, tefsirlerden anlamlarına bakılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'imizin kırk yönüyle mucize olduğunu isbat eden 25.Sözü"Sözler" eserinden, Pegamberimizin 300 den fazla mucizesinin sınıflandırılarak, örnekler verildiği 19. Mektubu "Mektubat"'tan okumalıyız. İbadetlerimizi ramazan ayında çoğaltıp beş vaktin yanında, teravih namazları ve kaza namazlarımız varsa kılmalı ve diğer nafile namazlarımızla Rabimizin affına mazhar olmaya çalışmalıyız. Fıtır sadakaları unutulmayıp, zekatlar bayramdan önce verilmeli ki maddeten zordaki kardeşlerimize vaktinde ulaştırılmış olsun.. Bizler de Ramazanın katmerli sevaplarından yararlanmış olalım. İnşaallah.

Kur’ân-ı Hakîm, madem şehr-i Ramazan’da(ramazan ayında) nüzul etmiş,Kur’andan istifademizi artırmak için; “O Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitâbât-ı İlâhiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulündedinliyor gibi dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekremden (a.s.m.) işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrâil’den(Aleyhisselam) dan, belki Mütekellim-i Ezelîden(ezeli ve ebedi konuşan Rabbimizden) dinliyor gibi bir kudsî hâlete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip (okuyup) başkasına dinlettirmek ve Kur’ân’ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. “

Evet, Ramazan-ı Şerifte güya âlem-i İslâm bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki, milyonlarla hâfızlar, o mescid-i ekberin köşelerinde o Kur’ân’ı, o hitab-ı semâvîyi arzlılara(dünyadakilere) işittiriyorlar.Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, nefs-i süflînin(adi,alçak nefisin) hevesâtına(hisve arzularına) tâbi olup, yemek içmekle o vaziyet-i nuranîden çıkmak ne kadar çirkinse ve o mesciddeki cemaatin mânevî nefretine ne kadar hedef ise, öyle de, Ramazan-ı Şerifte ehl-i sıyâma (Oruç tutanlara) muhalefet edenler de o derece

umum âlem-i İslâmın mânevî nefretine ve tahkirine hedeftir." (Risale-i nur, Mektubat 29. mektup, ikinci kısım Ramazan Risalesi)

İbadetin ruhu ihlasdır. İhlas ise o ibadetin sadece "Allah emrettiği için"yapılmasıdır. Başka hikmetler ve faydalar o ibadetin yapılmasına asıl sebep olsa o ibadeti iptal eder.Hikmetler ve faydalar ibadetin yapılmasına teşvik edici olabilir ancak ibadetin yapılmasının ana gayesi olamaz. Hiçbir kimse kilo vereyim diye Ramazan orucu tutmaz , tutmamalıdır. Kilo vermek için ramazan ayı dışında spor yapmalı veya diyet uygulamalıdır. Oruç diğer ibadetlerde olduğu gibi ;Allah emrettiği için ,Peygamberimiz Hz. Muhammed(Sallalahu Aleyhi Vellem)öyle tuttuğu için oruç tutmalıdır. Ramazan ayı boyunca kilo verirsin veya alırsın o başka bir meseledir. İbadet niyetinin dışında başka maksatlarla oruç tutulmaz . Cenab-ı Allah cümlemizi sırf Allah rızası için ,ihlasla oruç tutan ve ibadet eden mü’minlerden etsin.Amin.

“Mü’min oruç tutmakla, dünyevî hacatını(ihtiyaçlarını) muvakkaten bırakmakla, uhrevî(ahiret adamı) bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek; savmı(orucu) ile, Samediyete(Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı olmayıp, mahlukatın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor olması) bir nevi âyinedarlık etmektir. Evet Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder(içine alır), kazandırır.”

Orucun ekmeli(mükemmeli) ise: Mide gibi bütün duyguları; gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye(insanın tüm organlarını) dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani: Muharremattan(haram olan şeylerden), malayaniyattan(lüzümsuz boş şeyler) çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevketmektir. Meselâ: Dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden(küfür ,kötü söz gibi) ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o lisanı, tilavet-i Kur’an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek… Meselâ: Gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men’edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’an dinlemeğe sarfetmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zâten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruç ile ona ta’til-i eşgal ettirilse(çalışmayı durdursa), başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Allah cümlemize indinde makbul olan kamil anlamda oruçlar tutmak nasibeylesin . Amin.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
Mübarek Kadir Gecesi Geldi… Ramazan Ayı Geldi Üç Aylar ve Berat Gecesi Bugün Arefe , yarın Kurban Bayramı... Ygs ve Lys maratonu sonuçları , Üniversitelere yerleştirmeler ve Meslek seçimi! Darwin gidiyor cihad geliyor (!) yaygarası Yeni Milli Eğitim Müfredatımız Hayırlı olsun… Yeni Milli Eğitim Müfredatımız Hayırlı olsun… 15 Temmuz Darbe girişimi, İşgal provası ve Fetö’ nün yıkılışı.. 15 Temmuz Darbe girişimi,İşgal provası ve Fetö’ nün yıkılışı.. Mahzun ve Şaşkın Ayasofya Ramazan ,Bayram ve Yaz sıcakları … Kadir Gecesi Kadir Gecesi Oruç arınmaktır. Ramazan Kur’an ayıdır Ramazan ayı ” Sabır” ayıdır Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in Mu’cizeleri(2) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in Mu’cizeleri Bu Akşam Berat Kandili.. Peygamberimizin (S.A.V) Şakk-ı Kamer Mu’cizesi(2) Peygamberimizin (S.A.V) Şakk-ı Kamer Mu’cizesi(1) Peygamberimiz Hazreti Muhammed(S.A.V.) ve Mi’raç Mucizesi Bir bahar hasbihâli…. Baharın getirdiği mesajlar…… Referandum’da“EVET” ama neden? Seçmeli Ders olarak Kur’an-ı Kerim’i, Siyeri seçtik mi? Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler(4) Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler (3) Müslümanda bulunmaması gereken bazı kötü hasletler(2) Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler.. Mekke’nin fethi Miladi yılbaşı ve düşünceler Terör Kayseri’den yaktı…. Şeb-i Arus,Düğün gecesi ve Mevlana Hazretleri… Rahmet Peygamberi Efendimiz (S.A.V) ve Dünyaya teşrifleri (2) Rahmet Peygamberi Efendimiz(S.A.V) ve Dünyaya teşrifleri(1) Öğretmenler günümüz kutlu, eğitimimiz mutlu olsun. Prof. Canan Karatay , Sağlıklı Beslenme Programları ,Tabiat ve düşünceler… "Mavi Boncuklu Cemil Baba" ,Vefa borcu ve Düşündürdüğü Gerçekler. İnsanoğlu günahlara ve şeytanın tuzağına karşı neler yapabilir? (2) İnsanoğlu günahlara ve şeytanın tuzağına karşı neler yapabilir? Yunus Aleyhisselam’ın kıssası ve bir hisse… Güz mevsimi ve düşündürdükleri... “Fetö”nün tahribatı ve alınacak tedbirler… Okullar açılırken….. Kurban Bayramı gelirken MEŞVERET VE ŞURA’NIN ÖNEMİ “FELAKETTEN SAADET ÇIKAR” Risal-i Nur gerçeği ve fetö ihaneti Ramazan ve Kadir Gecesi HAYIRLI RAMAZANLAR RAMAZAN AYI GELİRKEN (2) İNTİHAR OLAYLARI TESADÜF MÜ? KUTLU DOĞUM HAFTASI VE DÜŞÜNCELER
Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır