menüler
HAVA DURUMU

Rahmet Peygamberi Efendimiz (S.A.V) ve Dünyaya teşrifleri (2)

Metin  ERTEM
Metin ERTEM
14 Aralık 2016, Çarşamba
İsa Aleyhisselam geldikten sonra yaklaşık beşyüz senelik “fetret” tabir edilen bir dönem vardır ki, bu ara dönemde insanlık, bir bocalama bir arayış içerisindedir. Büyük bir beklenti ve ümitsizlik kargaşa dönemi …
 
Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ’ın gelmesiyle ;Bu dönem vahşetin kol gezdiği Mekke’de, Ümide, güzelliğe nur’a ve huzura garkolur. Bu Nur Peygamberimiz Efendimizin Nur’u ve en büyük mucizesi olan Rabbimizin Kelam’ı (Kur’an Nuru) kısa bir sürede önce Arabistan’ı sonra Arap Yarımadasın’ı Ortadoğu’yu ,Türkistan’ı ve tüm
dünyayı sarar… Halen yaşadığımız çağ dahil Peygamber Efendimizin( S.A.V.) getirdiği İslamiyet; asırlar boyunca dünyanın yarı topraklarına ve insanlığın beşte birine hakim durumdadır...Bizler bu nurlara sahip çıktıkça kıyamete kadar Rabbimizin iziniyle bu Hakimiyet devam edecektir. İnşaallah.
 
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz (S.A.V) doğmadan önce ve doğdukları esnada vuku bulan mucizeler , onun en son ve en büyük Peygamber olduğunun ilk imzası ve mührüdürler. Bu mucizelere kısaca göz atacak olursak: “Birincisi:Veladet-i Nebevi gecesinde( Peygamberimizin doğduğu gece) ,hem (Peygamberimizin) annesi ,yanında bulunan Osman İbni-l As’ın annesi,hem Abdurrahman İbn-i Avf’ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki ;üçü de demişler ‘Veladeti(doğumu) anında biz öyle bir Nur gördük ki; o nur ,maşrık ve mağribi(doğu ve batıyı) bize aydınlattırdı.’ “İkincisi: O gece Kabe’deki sanemlerin(tapılan putların) çoğu baş aşağı düşmüş. “Üçüncüsü:Meşhur Kisra’nın(- Dönemin Sasani,Pers kralı) eyvanı (yani meşhur sarayı) o gece sallanıp inşikak(Yarılması) etmesi ve ondört şerefesinin düşmesidir.
“Dördüncüsü; Sava’nın takdis edilen(tapılan ve kutsal sayılan) küçük denizinin(Sava gölünün ) yere batması. “Beşincisi; Çendan(gerçi) veladet gecesinde değil ,fakat Veladetine pek yakın bir zamanda , kıblesi ve mevlidi(doğduğu yer) ve sevğili vatanı olan Kabe-i Mükerreme’nin Fil Suresinde de bahsi geçtiği gibi Ebrehe’nin tahribinden kurtulmasıdır. Altıncısı;Rasûl-i Ekrem(S.A.V.) küçüklüğünde Halime-I Sadiyenin( Süt Annesinin)Yanında iken,- Halime ve zevcinin (kocasının) şehadetiyile güneşten rahatsız olmamak için, çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini müşahade etmeleridir. Yedincisi; Nakl-I sahih ile sabittir ki;Rasul-ü Ekrem(Alehisselatü Vesselam)Bi’setten evvel(- kendisine peygaberlik gelmeden önce ) bir ağacın altında oturdu: o yer kuru idi,birden yeşillendi. 
 
Ağacın dalları onun başı üzerinde kıvrılarak gölge yaptılar. Sekizincisi ;Rasul-u Ekrem çocuk iken Ebu Talib’in evinde kalıyordu. Ebu Talip çoluk çocuğu ile onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit O Zat(Peygamberimiz( S.A.V.) ) yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı.Şu hadise hem meşhurdur, hem katidir. (Bediüzzaman mekutbat19. Mektup üçüncü kısım) Misaller çoğaltılabilir , bütün bu mucizeler gösteriyor ki; Aleme Sultan olcak,alemin şeklini değiştirecek zat Peygaberimiz Efendimiz(S.A.V.) olacaktır, Allahın izniyle olmayan batıl şeyleri kaldıracaktır.
 
Onun izniyle yeryüzüne tevhidi hakim kılacaktır . Rabbimiz mucizelerle onun peygamberliğini desteklemiştir. Yukarıda zikrettiğimiz örneklerde olduğu gibi… Üstad Bediüzzaman Meyve rialesi 7. Meselede bu konu hakkında dikkatimizi çeken güzel bir tesbiti var ,şöyleki;
“Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki
 İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi, hakikat-ı Muhammediye Aleyhisselatü veselam cihetiyle çekirdeki aslisi( Asıl çekirdeği ,yani Rabbimiz bu kainatı Peygamberimizin nurundan yarattığı için; kainat bir ağaca teşbih ediliyor,ağacın çekirdeği Peygamberimiz Efendimizin nuru olmuş oluyor.Sonuç itibariyle insanlar bu ağacın meyveleridir.
 
Ancak peygamberler ve evliyalar nurani meyveleri oluştururken en mükemmel meyvesi ,yine o ağacın çekirdeğini, özünü teşkil eden,Peygamberimiz (Sallahu Aleyhi Vesellem ) oluyor. Kainatta en büyük hadise elbette kainatın yaratılması ve kainatın yaratılmasının asıl sebebi Peygamberimiz (S.A.V) dünyaya teşrif edecek olmalarıdır. Kainat onun gelmesi için yaratıldığı gibi onun tebliği, için hazırlanmış ,beşeriyet çeşitli aşamalardan geçirilmiş ve ona muhatab olabilecek seviyeye yükseltilmiştir. Ancak imtihan dünyası elbette onu tanıyıp Sünnet-i Seniyyesi’ni takip edenler olduğu gibi onu hakkıyla tanımayanlar ,en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Kerim’den bile habersiz olanlar, anlamayanlar ve anlamak istemeyenler de olacaktır. İnsanlık için önemli
olan bu nurani iman ağacının sağlıklı, hayattar, imanlı meyveler vermeye devam etmesidir. Demek Peygamber Efendimizi getirdiği İman ve Kur’an Nuru’nun çoğaltılması ve yaygınlaştırılması, yani kişinin Sünnet-i Seniyyeyi yaşaması gerekmektedir .Bu mesele de ‘kişi sevdiği ile beraberdir’ kaidesi gereğince Rabbimizi ve onun yüce Peygamberini( S.A.V),sevmemize bağlıdır. Şu anda yaşadığımız terör ,gasp, darp şiddet ve sair suçların ve suçluların artış göstermesinde bizlerin geçmiş dönemlerdeki hatalarımızın büyük payı vardır. Yeni yetişen nesillerimize Peygamber Efendimiz’i (S.A.V.) ve O’nun Ahlakını güzelce ve doğru bir şekilde anlatmalıyız ki ;İslamiyetle ve İnsaniyetle ilgisi olmayan vahşetlere, dehşetlere, ”fetö”dahil her türlü teröre alet olmasınlar. Cenabı-Allah cümlemizi Peygamberimizi (S.A.V.) anlayıp ihlasla yaşayan, Peygamber Efendimizin Ahlakı ile ahlaklanan sırat-ı müstakimde giden(İslamiyet Ana Caddesinde) Kendini bilen,Rabbini bilen ,insanların ve Rabbimizin hukukuna riayet eden kimselerden etsin.Amin
 

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
Mübarek Kadir Gecesi Geldi… Ramazan Ayı Geldi Üç Aylar ve Berat Gecesi Bugün Arefe , yarın Kurban Bayramı... Ygs ve Lys maratonu sonuçları , Üniversitelere yerleştirmeler ve Meslek seçimi! Darwin gidiyor cihad geliyor (!) yaygarası Yeni Milli Eğitim Müfredatımız Hayırlı olsun… Yeni Milli Eğitim Müfredatımız Hayırlı olsun… 15 Temmuz Darbe girişimi, İşgal provası ve Fetö’ nün yıkılışı.. 15 Temmuz Darbe girişimi,İşgal provası ve Fetö’ nün yıkılışı.. Mahzun ve Şaşkın Ayasofya Ramazan ,Bayram ve Yaz sıcakları … Kadir Gecesi Kadir Gecesi Oruç arınmaktır. Ramazan Kur’an ayıdır Ramazan ayı ” Sabır” ayıdır Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in Mu’cizeleri(2) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in Mu’cizeleri Bu Akşam Berat Kandili.. Peygamberimizin (S.A.V) Şakk-ı Kamer Mu’cizesi(2) Peygamberimizin (S.A.V) Şakk-ı Kamer Mu’cizesi(1) Peygamberimiz Hazreti Muhammed(S.A.V.) ve Mi’raç Mucizesi Bir bahar hasbihâli…. Baharın getirdiği mesajlar…… Referandum’da“EVET” ama neden? Seçmeli Ders olarak Kur’an-ı Kerim’i, Siyeri seçtik mi? Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler(4) Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler (3) Müslümanda bulunmaması gereken bazı kötü hasletler(2) Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler.. Mekke’nin fethi Miladi yılbaşı ve düşünceler Terör Kayseri’den yaktı…. Şeb-i Arus,Düğün gecesi ve Mevlana Hazretleri… Rahmet Peygamberi Efendimiz (S.A.V) ve Dünyaya teşrifleri (2) Rahmet Peygamberi Efendimiz(S.A.V) ve Dünyaya teşrifleri(1) Öğretmenler günümüz kutlu, eğitimimiz mutlu olsun. Prof. Canan Karatay , Sağlıklı Beslenme Programları ,Tabiat ve düşünceler… "Mavi Boncuklu Cemil Baba" ,Vefa borcu ve Düşündürdüğü Gerçekler. İnsanoğlu günahlara ve şeytanın tuzağına karşı neler yapabilir? (2) İnsanoğlu günahlara ve şeytanın tuzağına karşı neler yapabilir? Yunus Aleyhisselam’ın kıssası ve bir hisse… Güz mevsimi ve düşündürdükleri... “Fetö”nün tahribatı ve alınacak tedbirler… Okullar açılırken….. Kurban Bayramı gelirken MEŞVERET VE ŞURA’NIN ÖNEMİ “FELAKETTEN SAADET ÇIKAR” Risal-i Nur gerçeği ve fetö ihaneti Ramazan ve Kadir Gecesi HAYIRLI RAMAZANLAR RAMAZAN AYI GELİRKEN (2) İNTİHAR OLAYLARI TESADÜF MÜ? KUTLU DOĞUM HAFTASI VE DÜŞÜNCELER
Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır