menüler
HAVA DURUMU

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in Mu’cizeleri

Metin  ERTEM
Metin ERTEM
20 Mayıs 2017, Cumartesi
Peygamberimiz, peygamberlik silsilesinin son halkası ve Hatem-ül Enbiya(Peygamberliğin Mührü ve sonuncusu) olduğu için en büyük mu’cizeler ona verilmiştir.Musa (A.S.) ile İsa(A.S.)a verilen mucizeler belirli bir sayıda iken; Peygamberimize (S.A.V.) ise verilen mu’cize sayısı binin üzerindedir. Bu mu’cizeler içinde en önemlisi “Kur’an-ı Kerim’imiz’dir.”
 
Evet,Kur’anımız en büyük yaşayan ve yaşanan mu’cizedir. Dünyada 1400 senedir okunan, bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiş olan ve kıyamete kadar da muhafaza edilecek olan kitap elbette Kur’an-ı Kerimimiz Hafız’ı olan, tamamı ezberlenen ve her namazda ve her rekatta en az bir suresi okunan mu’cizedir.En az 350 bin tefsiri yazılmış olan ve halen tefsir edilen bir kitaptır.Kainat Kitabının anlamını , insanın asıl görevini ,nereden gelip nereye gideceğimizi bildiren ,mevcudatın niçin yaratıldığını, Rabbimizin dilinden bize açıklayan kitabımızdır.
 
Üstad Bediüzzaman Said Nursi “Mektubat “adlı eserinde “19. Mektup’ta “ Peygamberimiz Hazret-i Muhammmedin(S.A.V.) üç yüzden fazla mucizesini, rivayet edenlerin kayıtları ile yanında hiçbir hadis kitabı olmadığı halde 19.Mektubu yazdırıyor. Hem mucizeleri sınıflandırıyor, hem de bizler bu mu’cizelerden haberdar oldukça nasıl bir dersler alacağız açıklamış olunuyor. Biz 19. Mektubdan bir parça ,yani “ikinci nükteli işaret”ten kısa bahisler alalım ve konunun ehemmiyetini kavramaya çalışalım;
 
“Rasul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselâm iddiây-ı nübüvvet etmiş,(Peygamberlik iddiasında bulunmuş)Kur’an-ı Azimmüşşan gibi bir ferman-ı göstermiş
 
(Rabbimizin buyruğu, yazılı emiri) ve ehli tahkikin(Araştırıcı büyük din alimleri) yanında bine kadar mucizat-ı bahireyi
 
(Açık mu’cizeler ,o devirde yaşayan insanların gözleriyle gördükleri mu’cizeler) göstermiştir. O mu’cizat ,heyet-i mecmuasıyle (Gösterilen tüm mu’cizeler bir bütün olarak) davây-ı nübüvvetin vukûu kadar vücûdları kat’idir. (Mucizeler peygamberimizin peygamberlik davası gibi kati ve kesin olarak gerçekleşmiştir.).
 
Kur’an-ı Hakim’in çok yerlerinde en muannid(İnatçı,kendi görüşünü beğenen ,ön yargılı) kafirlerden naklettiği sihir isnad etmeleri gösteriyor ki o muannid kafirler dahi mu’cizatın(Mu’cizelerin) vücudlarını ve vukularını inkar edemiyorlar . Yalnız kendilerini aldatmak veya etbâlarını (Kendilerine tabi olanları ,çevresindeki adamları)kandırmak için- hâşâ- sihir demişler.
 
Evet mu’cizat-ı Ahmediyenin(S.A.V.) yüz tevatür kuvvetinde (Yüz güvenilir kaynaktan alınan doğru haberle,rivayetlerle)bir katiyeti(kesinliği) vardır.Mu’cize ise onun davasına bir tasdikdir. Sadakte(Doğrudur. )hükmüne geçer.
 
Nasıl ki, sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki, “Padişah beni filân işe memur etmiş.” Senden o dâvâya bir delil istenilse, padişah “Evet” dese, nasıl seni tasdik eder. Öyle de, âdetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse, “Evet” sözünden daha kat’î, daha sağlam, senin dâvânı tasdik eder.
 
Öyle de Resu-i Ekrem aleyhisselatü vesselam dava etmiş ki.”Ben şu kainat Hâlıkının(Kainatın yaratıcısının) mebusuyum.(Seçtiği , gönderdiği, peygamberlik görevi verdiği kişiyim).Delilim de şudur ki;Müstemir adetini(Kainatta
 
,tabiatta koymuş olduğu kanunları)benim dua ve iltimasımla değiştirecek.İşte parmaklarıma bakınız ,beş musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor.Kamere (Ay’a) bakınız bir parmağımla iki parça ediyor.Şu ağaca bakınız beni tasdik için yanıma geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça ta’âma(yiyeceğe) bakınız; iki üç adama ancak kafi geldiği hâlde iki yüz, üç yüz adamı tok ediyor” Ve hâkeza yüzer mu’cizatı böyle göstermiştir.
 
Şimdi, şu zâtın delâil-i sıdkı(Peygamberimizin doğruluğunun delilleri) ve berâhin-i nübüvveti(peygamberliğinin delil ve bürhanları), yalnız mu’cizâtına münhasır(mucizeleri ile sınırlandırılmamıştır.) değildir.
 
Belki, ehl-i dikkat için(Dikkatle bakanlar için), hemen umum harekâtı(tüm hareketleri) ve ef’âli(Fiilleri), ahval(Halleri) ve akvâli(konuşmaları), ahlâk ve etvârı(Tavırları), sîret ve sureti(siması dış ve iç güzelliği), sıdkını(Doğruluğunu, hakkı söylemesi) ve ciddiyetini ispat eder. Hattâ, meşhur ulema-i Benî İsrailiyeden(Yahudi alimlerinden) Abdullah ibni Selâm gibi pek çok zâtlar, yalnız o Zât-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın simasını görmekle, “Şu simada yalan yok; şu yüzde hile olamaz” diyerek imana gelmişler.
 
Yani çendan (Gerçi) muhakkıkîn-i ulema, delâil-i nübüvveti ve mu’cizâtı bin kadar demişler; fakat binler, belki yüz binler delâil-i nübüvvet vardır. Ve yüz binler yolla yüz binler muhtelif fikirli adamlar, o zâtın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur’ân-ı Hakîmde kırk vech-i i’câzdan başka, nübüvvet-i Ahmediyenin (a.s.m.) bin burhanını gösteriyor..”(Mektubat Bediüzzaman Said Nursi 19. Mektup Diyanet Vakfı Yayınları)
 
Şuhur-u selase( Üç aylar,Recep ,Şaban ve Ramazan ayları)) elimizden kaçıyor. Kıymetini bilelim ki bizim hakkımızda büyük hayırlara vesile olsun. İnşaallah. Şaban ayının son haftasına giriyoruz.Bin aydan hayırlı olan Mübarek Ramazan ayı geliyor. Allah cümlemize hakkıyla bu mübarek gece ve gündüzleri ahiret hazırlığımız için ihlasla değerlendirmek nasibetsin. Peygamberimizin duası ile yazımızı bağlayalım; “Allahım Receb ve Şaban ayını mübarek kıl ,Ramazan ayına bizleri kavuştur.”Amin. Hoşça kalın Allah’a emanet olun.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
Mübarek Kadir Gecesi Geldi… Ramazan Ayı Geldi Üç Aylar ve Berat Gecesi Bugün Arefe , yarın Kurban Bayramı... Ygs ve Lys maratonu sonuçları , Üniversitelere yerleştirmeler ve Meslek seçimi! Darwin gidiyor cihad geliyor (!) yaygarası Yeni Milli Eğitim Müfredatımız Hayırlı olsun… Yeni Milli Eğitim Müfredatımız Hayırlı olsun… 15 Temmuz Darbe girişimi, İşgal provası ve Fetö’ nün yıkılışı.. 15 Temmuz Darbe girişimi,İşgal provası ve Fetö’ nün yıkılışı.. Mahzun ve Şaşkın Ayasofya Ramazan ,Bayram ve Yaz sıcakları … Kadir Gecesi Kadir Gecesi Oruç arınmaktır. Ramazan Kur’an ayıdır Ramazan ayı ” Sabır” ayıdır Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in Mu’cizeleri(2) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)in Mu’cizeleri Bu Akşam Berat Kandili.. Peygamberimizin (S.A.V) Şakk-ı Kamer Mu’cizesi(2) Peygamberimizin (S.A.V) Şakk-ı Kamer Mu’cizesi(1) Peygamberimiz Hazreti Muhammed(S.A.V.) ve Mi’raç Mucizesi Bir bahar hasbihâli…. Baharın getirdiği mesajlar…… Referandum’da“EVET” ama neden? Seçmeli Ders olarak Kur’an-ı Kerim’i, Siyeri seçtik mi? Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler(4) Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler (3) Müslümanda bulunmaması gereken bazı kötü hasletler(2) Müslüman’da bulunmaması gereken bazı kötü hasletler.. Mekke’nin fethi Miladi yılbaşı ve düşünceler Terör Kayseri’den yaktı…. Şeb-i Arus,Düğün gecesi ve Mevlana Hazretleri… Rahmet Peygamberi Efendimiz (S.A.V) ve Dünyaya teşrifleri (2) Rahmet Peygamberi Efendimiz(S.A.V) ve Dünyaya teşrifleri(1) Öğretmenler günümüz kutlu, eğitimimiz mutlu olsun. Prof. Canan Karatay , Sağlıklı Beslenme Programları ,Tabiat ve düşünceler… "Mavi Boncuklu Cemil Baba" ,Vefa borcu ve Düşündürdüğü Gerçekler. İnsanoğlu günahlara ve şeytanın tuzağına karşı neler yapabilir? (2) İnsanoğlu günahlara ve şeytanın tuzağına karşı neler yapabilir? Yunus Aleyhisselam’ın kıssası ve bir hisse… Güz mevsimi ve düşündürdükleri... “Fetö”nün tahribatı ve alınacak tedbirler… Okullar açılırken….. Kurban Bayramı gelirken MEŞVERET VE ŞURA’NIN ÖNEMİ “FELAKETTEN SAADET ÇIKAR” Risal-i Nur gerçeği ve fetö ihaneti Ramazan ve Kadir Gecesi HAYIRLI RAMAZANLAR RAMAZAN AYI GELİRKEN (2) İNTİHAR OLAYLARI TESADÜF MÜ? KUTLU DOĞUM HAFTASI VE DÜŞÜNCELER
Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır