menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

DEFTER TASTİK YÜKÜ KALKIYOR

Mahmut SUNGUR
Mahmut SUNGUR
20 Aralık 2017, Çarşamba
Defter-Beyan Sistemi ile ilgili 486 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarih ve 30273 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır. Buna göre:
 
Defter-Beyan Sistemi: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ve işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik ortamda oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkân tanıyan bir sistemdir.
 
Tebliği 11 başlıkla özetleyecek olursak;
 
1-  DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE DÂHİL OLMA TARİHİ:
 
Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbabı (noterler ve noterlik görevini ifa edenler hariç) 01.01.2018, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise 01.01.2019, serbest meslek kazanç defteri yanında işletme defteri de tutanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren Defter- Beyan Sistemini kullanmaya başlayacaklardır.
 
2-  BAŞVURU SÜRESİ:
 
Sistemi kullanmak    zorunda    olan    mükelleflerin,    sistemi    kullanmaya  başlayacakları takvim yılından önceki aralık ayı'nın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ancak; geçiş dönemi nedeniyle, sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular; serbest meslek erbabı tarafından 31.01.2018, basit usule tabi olanlar tarafından 30.06.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.
 
Yeni işe başlamalarda, mükellefin kendisi veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği meslek mensubu aracılığıyla, işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen 7.iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine veya saat 23.59'a kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
 
Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerek işletme defteri tutacak mükellefler VUK'nun 179.maddesinde belirtilen şartların tahakkuk ettiği takvim yılının son gününe kadar (bu gün dahil) mükellefin kendisi veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği meslek mensubu aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine veya saat 23.59'a kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
 
3-  SİSTEME GİRİŞ, KULLANICI KODU VE ŞİFRE:
 
Defter-Beyan Sistemine, kullanıcı kodu veya TC Kimlik Numarası ve şifre bilgileri kullanılarak  www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır. 
 
4-  KAYITLAR NE ZAMAN YAPILMALI?
 
İlk onbir ayın kayıtları, ait oldukları ayın katma değer vergisi beyannamesinin verileceği son güne kadar yapılabilecektir. Aralık ayına ait kayıtlar ise, gelir vergisi beyannamesinin verileceği son gün saat 23.59'a kadar yapılabilecektir. Her ayın yanlış kayıtları da ancak bu süreler içerisinde düzeltilebilecektir.
 
5-  İŞLEMLERİN ONAYLANMA SORUMLULUĞU:
 
Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, deftere kaydedilmesi işleminin ve beyanname, belge, bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/yapılmış sayılması için, sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylanacak işlem, yapılması gereken kanuni/idari süresinin son günü saat 23.59'dan önce tamamlanmalıdır.
 
6-  SİSTEM DIŞI BEYANNAME GÖNDERİLMESİ VE MESLEK MENSUBUNUN SORUMLULUĞU:
 
Sistem harici yollarla kağıt veya elektronik beyanname gönderilemez. Aksi halde bu beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Meslek mensubu, deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan, beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmasından mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
 
7-  SİSTEM ÜZERİNDEN HANGİ DEFTERLER TUTULABİLECEK?
 
Defter-Beyan Sistemi üzerinden; işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ve bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.
Ayrıca Hekimlerin protokol defterine yapılan kayıtlar, borsa acentaları, noterler (noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar) tarafından ise resmi defter kayıtları dışında mükellefiyete ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanı süreleri içinde sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.
 
8-  DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARINI KİM YAPACAK?
 
İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerinde ise, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır.
Defterlerin ait oldukları takvim yılının aralık ayını takip eden dördüncü ayın (30 Nisan) sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.
 
9-  DEFTERLERİN MUHAFAZA VE İBRAZINDA YÜKÜMLÜLÜK:
 
Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin mükelleflerce ayrıca kağıt ortamında saklanmasına gerek yoktur. Defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü GİB'e aittir. Defter ve kayıtların ibrazı istendiğinde, ibraz talep yazısının bir örneği ile ibraz süresinden en az 10 gün önce gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi aracılığıyla GİB'e bildirilir.
 
10-  SİSTEMİN KULLANIMINA İLİŞKİN HUSUSLAR:
 
Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulur ve yayınlanır.
 
11-  SİSTEMDEN ÇIKIŞTA KEYFİYET VAR MI?
 
Defter-Beyan Sistemini kullanan mükelleflerin ölümü, gaipliği, mükellefiyetin terki tarihinden sonra kullanılamayacaktır. Geçmiş dönemler görüntülenebilecektir. Birinci sınıfa geçen mükellefler, birinci sınıfa geçtikleri yılın başından itibaren sistemden çıkacaklardır. Sınıf değişikliğinde sorumluluk mükellefe aittir.

En Çok Okunan Yazıları

Copyright 2016-2019
Kayseri Anadolu Haber Gazetesi
Kayseri Haber, Son dakika Kayseri haberlerini buradan takip edin. En son kayseri haberleri Kayseri Anadolu Haber'de.

Sitede kullanılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve meteryaller hiçbir şekilde kullanılamaz!

Künye

Yazarlarımız

İletişim

Adres

Sahabiye, Ahmet Paşa Cd. No:7, 38010 Kocasinan / Kayseri

Telefon

+0.352 222 51 13 - 14

Email

kayserianadoluhaber@msn.com
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır