menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

Ayetlerin bize verdiği mesajlar

Kemal Yavuz
Kemal Yavuz
05 Kasım 2020, Perşembe

Allah  izin  verirse sizlerle bazı ayetleri ve konuları paylaşmak istiyorum. Bu  ayetleri ve konuları paylaşırken bazı insanlar kulaktan duyma ve dolma bilgileri ile ilk anda anlayamayıp buda ne yazıyor diyebilecekler. Ancak konuları ayetlerle deliller göstereceğim için, konuların cevabını ben değil, Allah kurandaki  ayetlerle vermiş, bende konulara uygun ayetleri delil olarak sizlerle paylaşacağım Çünkü, hepimiz sorumluyuz, mesulüz ve mazeret üretemeyiz  Misal mi   5/Maide 63   “Onların/insanların din adamları ve alimleri insanları günah olan düşüncelerden ve haram yemekten men edip alıkoysalardı ya işledikleri fiiller ne kötüdür.”

            3/Ali İmran 187  “Allah kendilerine kitap verilenlerden kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız kitabı gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı. İnsanlar ise bunu kitabı kulak ardı ettiler kitabı az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alış veriş ne kadar kötü.”      3/Ali İmran 186   “Ant olsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda sınanıp imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, hem Allah ile yanında başkalarına ilahlık yakıştıranlardan bir, çok üzücü ve incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabırla direnip mücadele ederseniz iyi olur, muhakkak ki bu, yapılacak işlerin en hayırlısıdır.”  

Elbette ayette açıklandığı gibi, bilmeyip anlamayanlar, üzücü ve incitici sözler söyleyecekler, ama bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Eğer kuranı sadece anlamadan okumak için değil de, anlamak için okurlarsa gerçeklerle buluşup kendilerini koruyup kurtaracaklar ve boşta konuşup yanlışa düşmeyeceklerdir. 2/Bakara 78  “İçlerinden bir takım ümmiler vardır ki, onlar kitabı bilmezler, bütün bildikleri kulaktan dolma kuruntulardır. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.”    Ayetler, kitapsız ve vahiysiz dindarlığın, Allahın emrine aykırı hareket olduğunu, vehim ve yanlış iddiaların insanları kurtarıcı olamayacağını açıklamaktadır. 

                   31/Lokman 6  “İnsanlardan öyleleri vardır ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan, Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için, kelime oyunuyla boş lafı (hadis) satın alırlar. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.” Rabbimizden kurandan konuları anlayarak okuyup, anladıklarımızı da hayatımızda yaşamayı nasip etmesini diliyorum. [NOT kullanıldı] 

      --

Ayetlerin bize verdiği mesajlar -2

Sorarsanız bütün Müslümanlar Allahtan başka ilah yoktur diyorlar. Yani Lailaheillallah muhammederrasul Allah diyorlar. Fakat, ilah ne demektir bilmedikleri için, Allahın yanında birçok ilah ediniyorlar. Misal mi, peygamberler, mezhepler, tarikatlar, cemaatler, alim ulema, şeyh, yatır ve benzerleri. Nasıl oluyor şöyle, ilah nedir, din konusunda ilah emirlerine uyulan boyun eğilen, hüküm koyucu varlıktır. İslam’da  din koyucu ilah sadece Allah’tır. Deliller, 39/Zümer 3  “Dikkat et din yalnız Allah’ındır…”   16/Nahl 51  “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır, dinde yalnız Allah’ındır. O halde Allahtan başkasından mı korkuyorsunuz.”   6/Enam 106  “Rabbinden sana vahyolunana uy.Allahtan başka tanrı yoktur, şirk koşanlardan yüz çevir.” 9/Tövbe 31  “Yahudiler Allah’ın yanında bilginlerini/hahamlarını, Hıristiyanlarda  rahiplerini ve Meryem oğlu mesihi/İsayı rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha/Allah’a kulluk etmeleri emir olundu. Allahtan başka tanrı yoktur. Allah bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.”    26/Şuara 213  “O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun.” 29/Ankebut 51  “Kendilerine okunmakta olan kitabı/kuranı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için kuranda rahmet ve ibretler vardır.” 53/Necm 3  “…Resul arzusuna göre de konuşmaz.” 53/Necm 4  “Resulün bildirdikleri vahiy edilenden/kurandan başkası değildir.”  21/Enbiya 45  “De ki: Ben, sadece vahiy/kuran ile sizi ikaz ediyorum. Fakat, sağır olanlar ikaz edildikler zaman bu çağrıyı duymazlar.”                                    28/Kasas 56  “Resulüm sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, bilakis Allah dileyene/isteyene hidayeti verir ve hidayete girecek olanları en iyi Allah bilir.”   9/Tövbe 80  “Ey Muhammed onlar için ister af dile, ister dileme, onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve tebliğcisi resulünü inkar etmelerinden dolayıdır. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.”   63/Münafıkun 6  “Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.”  Bu ve benzeri ayetler, Allah’ın bu ve benzeri konulara verdiği kurandaki ayetlerdir. Hala bazı Müslüman’ım diyenler bu ayetleri görmezden gelip, hadis, mezhep, tarikat, cemaatler, alim ulema, yatılar ne olacak diye bağırıp çağıracaklar. Bu saygısızlıkları bizlere değil, Allah’a olduğunu dahi anlayamıyorlar tercih onlarındır.        

     --

Ayetlerin bize verdiği mesajlar -3

Allah buyuruyor ki, ben dinimi tamamladım. Fakat bazıları diyor ki, hayır kuran da olmayan konular var, o konuları da  hadisler, mezhepler, tarikatlar, cemaatler veli evliyalar, şeyhler alim ulema açıklamıştır dinin kaynağı dört tanedir kuran, sünnet/hadis, icma, kıyas diye yazıyorlar konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bunların görüşlerine göre dinin kaynağı dört tane. Fakat Allah buyuruyor ki, dinin tek kaynağı benim kuranımdır. Dört olursa ortaklık oluyor buyurmasına rağmen. Şimdi delilleri ve cevabını ben değil Allah açıklıyor.   5/Maide 3  “…Bu gün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim…”  6/Enam 115  “Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Allah’ın/kuranın sözlerini değiştirecek kimse yoktur Allah işiten ve bilendir.” Bu ayetlere rağmen bazıları şunu diyorlar o kadar kalabalık, çoğunluk böyle diyor diye mazeret üretiliyor. Cevabını Allah nasıl veriyor bakalım.  6/Enam 116  “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler.”  6/Enam 38  “…Biz o kitapta hiçbir şeyi/konuyu eksik bırakmadık..”   17/İsra 89  “Muhakkak ki, biz bu kuranda insanlara her türlü misali çeşitli şekiller de anlattık. Yinede  insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenmediler.” 5/Maide 101  “Ey iman edenler, açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri/konuları sormayın. Eğer kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Açıklanmadığına göre Allah onları affetmiştir siz sorup da başınıza iş çıkartmayın. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir.” Allah unuttuğu için değil, affettiği, kolaylık dilediği için bazı şeyleri din olarak açıklamamıştır, kuranda olmayan konular din değildir ve sorumlu değiliz. Eğer kuranda olmayanları din dersek o zaman dine ilave yapmış oluruz şirk koşmuş oluruz. Yani Allah dışında ki, her şeyi, Allah’ın din koyma yetkisini onlara da verdiğimiz için hüküm sahibi/din koyan yapmış oluruz ki bu ortak koşmak olur. 43/Zuhruf 44  “Doğrusu kuran sana ve kavmine bir öğüttür.  İlerde /ahrette kurandan sorumlu tutulacaksınız.”  Allah sadece kuran dan sorumlu olacaksınız buyuruyor, fakat birileri hala kuran dışında hadislerden, mezheplerden, tarikatlardan, cemaatlerden ve diğerlerinden de sorumluyuz diyorlar. Ancak o zaman Allaha ortak koşmuş oluruz niçin Allahın din koyma yetkisini onlara da verdiğimiz içindir. 45/Casiye 6  “İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allahın ayetleridir Artık Allah dan ve kuranın ayetlerinden sonra hangi HADİSE/söze inanacaklar.”     

Ayetlerin bize verdiği mesajlar -4

Allah ile başka ilahlar oluşturmak  Allaha ve O’nun göklerde ve yerde tek ilah olduğuna şahitlik yapıyorum diyen bir insan, Allaha ait sıfatları ve özellikleri, Allah dışındaki (mindunillahi) her türlü kişi ve nesnelere de vermektir. Allaha ait bu sıfatları ve özellikleri peygamberler, mezhepler, tarikatlar, cemaatler,  yatırlar, şeyhler, alim, ulema gibi kişilerde bunlara sahip olur demektir. Onun için Allah kuranda uyarıyor, yanlışlık yapıyoruz ki, Allah ayet ile uyarıyor. 17/İsra 22  “Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma, sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın.” 17/İsra  39  “İşte bunlar, Rabbinin sana vahiy ettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme; sonra kınanmış ve Allahın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.” 51/Zariyat  51 “Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira  ben size Allah tarafından gelmiş açık bir uyarıcıyım.” 23/Müminun  117  “Her kim  Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa (Allahın hükmünün yanında başkalarının hükmüne uyarsa, hüküm dinde ortak olma görüş belirleme, falan mezhebe göre şöyle, şu alime göre böyle vbg)  28/Kasas 88  “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Allahtan başka tanrı yoktur, Allahtan başka her şey yok olacaktır HÜKÜM yalnız sadece Allah’ındır. Ve siz ancak Allaha döndürüleceksiniz.”    26/Şuara 213  “O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun.” YARATAN sıfatı  6/Enam 102  “İşte Rabbiniz Allah O’dur Allahtan başka tanrı yoktur. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise Allaha kulluk edin, Allah her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık Allah’tır.”  Övülmeye, yüceltilmeye laik tek varlık Allah’tır.  28/Kasas 70  “İşte O Allah’tır, O’ndan başka tanrı yoktur. Önünde ve sonunda hamt Allah’ındır, hüküm yalnız (din koyucu) Allah’tır ve Allaha döndürüleceksiniz.” Aracı dinimizde yok Allah aracıyı kabul etmiyor   46/Ahkaf 28  “Allah’ın yanında kendilerine yakınlık sağlamak için tanrı edindikleri şeyler(nesneler) kendilerine yardım etselerdi ya. Hayır, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdurdukları şeydir.” 72/Cin 18  “Mescitler şüphesiz Allah’ındır, o halde Allah ile birlikte başka kimselere yalvarıp kulluk etmeyin.”   Cin 20  “Resulüm De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve Rabbime kimseyi ortak koşmam.”  19/Meryem 81  “onlar insanlar, kendilerine bir itibar ve kuvvet vesilesi olsun diye,  Allah’ın yanında başka da tanrılar edindiler.” Allah bu ve benzeri ayetlerle  uyarıyor anlayana.

En Çok Okunan Yazıları

Copyright 2016-2019
Kayseri Anadolu Haber Gazetesi
Kayseri Haber, Son dakika Kayseri haberlerini buradan takip edin. En son kayseri haberleri Kayseri Anadolu Haber'de.

Sitede kullanılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve meteryaller hiçbir şekilde kullanılamaz!

Künye

Yazarlarımız

İletişim

Adres

Sahabiye, Ahmet Paşa Cd. No:7, 38010 Kocasinan / Kayseri

Telefon

+0.352 222 51 13 - 14

Email

kayserianadoluhaber@msn.com
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır