menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

TARAFTAR VE TARAFSIZ OLMAK

İlhami ŞEKERCİOĞLU
İlhami ŞEKERCİOĞLU
07 Eylül 2016, Çarşamba
Bir kısım gazete dergi, TV. Ve benzeri yayınlarda, kendi yayın politikaları gereği, olaylar karşısında tarafsızlıklarını ifade etmek amaçlı, uyarıcı anlam taşıyan bazı ifadelere rastlarız. Bununla birlikte yine kendilerinin günlük yaşamda tarafsız olduğunu söyleyerek birçok şeyde sessiz kalan insanlara da rastladığımız olur. İnsan hayatı ve farklı yayın organlarında gerçekten tarafsız olmak mümkün müdür?  Veyahut hangi şartlarda tarafsız kalmamız gerekir. Konunun önemini göz önünde bulundurarak, ‘’Taraftar ve tarafsız olmak’’ hakkında bilgi vermeye çalışalım.  Önce taraftar ve tarafsızlığın genel anlamda bir tanımını yapalım. 

Taraftar; Birbirine karşıt yanlardan herhangi birini destekleyen, tutan ya da herhangi bir şeyden yana olan ve olmayan görüş,  düşünce. Bu düşünce tarzı, oluş şartlarına göre, kendisini ifade etmek amaçlı farklı davranışlar ortaya koyabilir.  Tarafsızlık; Davranış, felsefi, sosyolojik, bilimsel, hukuki, örf, inanç ve siyasal anlamlarda farklı tanımlar yapılmakla birlikte genel anlamıyla; ‘’taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir zaman ve mekânda belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmama şeklinde bir tanım yapabiliriz. Eşit mesafede ön yargısız olmak ‘’ Karasızlık, eylemsizlik, tepkisizlik gibi kelimelerin yerine de kullanıldığını görebiliriz. Tüm bu ifadeleri göz önünde bulundurarak konumuzu izah etmeye çalışalım.

Önce taraftarlık: İnsanoğlu hayata başlamasıyla birlikte, ait olduğu toplumun değerleriyle tanışır. Bu değerler, dil, kültür vb. şeylerdir. Kişiye, var olan milletin ve neticesinde oluşan devletin bir ferdi olma yolunda aidiyet kazandırır. Belirli bir zaman sonra, gerek kendi iradesi, gerekse miras yoluyla kabul ettiği bir inanca, yaratılışı gereği sahip olur.  Her iki kavramda görüldüğü gibi, insanın doğuşu ve kendisini bilmeye başladığı andan itibaren, bir takım şeylere sahip olur. Bu durum, kişinin artık bir taraftar olduğunun beyanıdır. Kişinin her iki değeri inkâr etmesi, kendisinin tarafsızlığının bir ifadesi değildir. Tercihini, sahip olması gereken bu iki güzel değeri bir kenara bırakmak suretiyle, farklı düşüncelerin taraftarı olarak ortaya koymuştur. İfade etmeye çalıştığımız gibi, gerek sahip olduğu milletin değerleri, gerekse dinin yapın yapmayın şeklinde ki emirleri, kişiyi taraftar haline getirmiştir. İnsan hayatının sahibi olduğu bu güzel değerler yüzünden, kişinin artık farklı bir düşünce tarzı ortaya koyabilmesi pek mümkün değildir. Buradaki taraftarlık, kişinin hayatında son derece önem arz ettiğini düşündüğümüz milli ve dini kimliğini oluşturur. Bu kimlik hür ve bağımsız olarak yaşamanın ilk şartıdır. Bununla birlikte toplumun taraftar olmasının gereği,  hayatını daha kolay yaşayabilmesi için, kendi bünyesinde sosyal düzenini ve hukukunu oluşturur.

Anlatmaya çalıştığımız gibi, İnsan hayatında var olan güzel değerler karşısında taraftar olmak veyahut tarafsız kalmak, bir şekilde taraftar olmanın ifadesidir. Bizim tarafsızlıktan anlamamız gereken şey, taraftarı olduğumuz bu değerlerin toplumda istenilen amaç doğrultusunda gerçekleşebilmesi için yapabileceğimiz tarafsız olan davranışlardır. Bu davranışları şu şekilde sıralayabiliriz.

1-Davranış Olarak. Toplum içerisinde yaşanan çeşitli spor müsabakaları. TV, gazete dergi VB. Yayınlarda tarafsız olarak kalabilmek.  

2-Sosyolojik Açıdan. Birtakım olaylar karşısında aykırı olmadan çoğunluğa katılmak.

3-Bilimsel Çalışmalarda. Belirli temeli oluşturabilmek için deney ve gözlemlerde tarafsız düşünebilmek.

4-Hukuki Anlamda. Devlet erkinin herkesi eşit şekilde kapsaması ve tüm kullanım alanlarında tarafsız olarak kullanılması. 

5-Örf, Adet, Gelenek. Toplumda bireylerin, gerek yakın çevresi, gerekse farklı çevrelerde değer ifade eden, farklı örf adet ve geleneklerini istediği gibi yaşayabilmesi.

6-Dini kurallar. İlahi kökenlidir. Olması gerektiği gibi olmalı ve istenilen amaç doğrultusunda yaşanmalıdır. 

7-Siyasal Anlamda. Özellikle parlamento çatısı altında alınmış olan kararlar bir gurubu bir kümeyi kapsamadan genele şamil olması ve tarafsız olarak herkese eşit şekilde uygulanması. 
Toplumda iyi insan olmanın yolu, güzel olan şeylere taraftar olmaktan geçer. Bu durumun kabulüyle birlikte bir sevgi oluşur. Bu sevgi, tüm değerlere karşı güzel olan davranışlar ortaya koyar. 

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
TABULARI YIKAN AYETLER YAVAŞÇA DEVELİDE İZ BIRAKANLAR ÂŞIK GÜZİNİ OSMAN İLKER 2 OSMAN İLKER 1 GENÇ ÇİFTLERİMİZ 5 GENÇ ÇİFTLERİMİZE 4 GENÇ ÇİFTLERİMİZE 3 GENÇ ÇİFTLERİMİZE 2 GENÇ ÇİFTLERİMİZE 1 MEHMET KAÇAR MEHMET ORAL YUSUF DOĞDU YAŞAR KÂĞITCI AHMET BAKIR ÖMER LÜTFİ BAKIR İSİM SOYİSİM 3 İSİM SOYİSİM 2 İSİM SOYİSİM 1 HAYATIMIZ SINAVIMIZDIR TARAFTAR VE TARAFSIZ OLMAK KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAYIN BAŞKANINA HAMDİ YOZGATLI ÂDEM ARMAĞAN MİLLET MİLLİYETÇİLİK - ÜMMET ÜMMETÇİLİK HEMŞEHRİ TÜRK OLMAK GELİN OLAN BALIKLAR. PİŞMANLIK HAÇIN HARBİ DOST ve İHANETİ RENCİDE OLMAK YÜKSEL KALKAN SÖZ ve ÖNEMİ EMANET SABIR ZAN ARİF NİHAT ASYA VE ÖĞRENCİSİ MEHMET BOZKURT SOFADAKİ KÜRÜN AHLAK ve ZAFİYETİ ( 1 ) EMİR ALİ ÖZÇAKIR BAŞARMAK 1 DİN VE VİCDAN AKIL VE ZEKÂ ÜZERİNE TEŞEKKÜR HÜR OLMAK LÜTFEN DİKKAT SABANCI MERKEZ CAMİİ SEÇİM VE ÖNEMİ ALİ’NİN MAVİ KANEPESİ ABDULLAH AYATA SELİM AKDOĞAN ÇUKURYURT KÖYÜ GÖÇLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER ACI GÖÇ 8 ACI GÖÇ 7 ACI GÖÇ - 6 ACI GÖÇ (4) ACI GÖÇ (3) ACI GÖÇ (2) ACI GÖÇ (1) GIYBET CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ Sabah Ezanı KARNE SEVİNCİ SIR VE SIRRIN SAKLANMASI ÇALIŞMAK VE ÖNEMİ BEDDUA İSTERSEN ÖĞRENEBİLİRSİN İNSAN VEFA ÖRNEĞİ DUA BİR NEFESTE KAYSERİ
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır