menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

CİNLERE HÜKMEDİLEBİLİR Mİ?

Fikret ŞANLIBABA
Fikret ŞANLIBABA
20 Ekim 2020, Salı
 
YILLARDIR filan adamın cinleri var. tarlasını ektirir, bahçesini sürdürür, onlara emreder.
Cini şapkasını alabilirsen o cin senin emrine girer. Bizim orada bir adam var üç tane cini var gibi birçok söz dolanmaktadır. Bunlar ne kadar doğrudur?
İslam buna ne der? Bir ayet çerçevesinde bu konuyu mütalaa edeceğiz.
SÜLEYMAN (kendisine selam olsun) KÂFİR OLMADI…
Bakara suresi 102.ayet
“Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Hâlbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Hâlbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi!’’
Ayet Kısaca; Süleyman peygamberin sihir yapmadığı için küfürden korunduğu. İki meleğin yeryüzüne inip insanlara sihri öğrettikleri ve öğretirken sakın sihir yapmayın diye uyarıları. Ama insanların öğrendikleri sihirle büyüler yapıp karı ve kocanın arasını açtıkları anlatılır.
Süleyman kimdir?
Sihir nedir?
İki melek Neden sihri insanlara öğretmek için indiler ve madem öğrettiler neden sakın yapmayın dediler?
Madem Allah izin vermedikçe sihir insanı etkilemez o zaman Allah kötülüğün tesirine neden müsaade eder? Bu soruların cevabını arayacağız.
DAVUTUN OGLU SÜLEYMAN
Süleyman aleyhisselam; Davut aleyhisselamın oğlu peygamber olan ve dünyaya hükmeden bir sultandır, cinlerden orduları olan, onlara hükmeden, emrinde kullanan, onlara taş taşıtan, binalar yaptıran, hazineler getirten, sözünü dinlemediklerinde onlara ceza veren, hayvanların dilinden anlayan, rüzgâra yön verebilen, fırtınaların bile kendisine itaat ettiği bir peygamberdir. Bu güç peygamberliğinin bir mucizesi olarak kendisine bahşedilmiş bir ikramdır. Bazı şarkiyatçı yazarlar onun bir peygamber olmadığı ve bu mucizeleri sihirle yapabildiğini, hatta bir yüzüğü olduğunu o yüzüğün cinlere hükmettiğini, bu yüzük sayesinde cinlere sözü geçtiğini Süleyman’ın abdest almak için elbisesini çıkardığını, yüzüğünü cariyesi Amina ya verdiğini, cinlerinde Süleyman kılığına girip yüzüğü çaldığından bahsederler. (hatta yüzüklerin efendisi adlı eser de bu yüzüğü bulan cinlerin şeytan ve ifritin eline geçmeden yok etme mücadelesini anlatır.) Lakin Süleyman aleyhisselam bir peygamberdir. Gücünü herhangi bir maddeden almaz, Allahtan başkasına sığınmaz. gösterdiği mucizeler peygamberlik mucizeleridir. Ortada sığınılacak yüzük ve tılsımlı güçler yoktur. Kendisi de zaten bir güce sığınmadığı için kâfir olmamıştır. Bu Kur ’ani bir bilgidir. Diğer hikâyeler meseleyi Allahtan öğrenmeyenlerin zanlarıdır.
SİHİR; bazı insanların sayılar, işaretler, yıldızlar ve kelimelere sığınarak Allah’ın haricinde sığınılacak bir güç oluşturma çabalarıdır. Hâlbuki sayıların, madenlerin, yıldızların bir gücü yoktur. Ama Allah onların kötülük adına çabalarını boşa çıkarmaz ve sihir tesir eder.
SİHİRBAZ: Araplar da sihirbaz kelimesi yüceltme ifadesidir. Büyük adam demektir. Tabiatı anlamış kendine ait güçleri var ve bunlarla tabiata ve olaylara etki edebilen bir kişidir sihirbaz. Bilim adamı gibi bir şeydir. Firavun sihirbazlarını çağırınca üç beş cinle konuşan birilerini çağırmadı, bilakis tabiata hükmettiğine inandığı, gizli güçleri olduğunu zannettiği sihirbazlara (bilim adamlarına) seslendi.
Bunun içindir ki her peygambere sen sihirbazsın denilmiştir. Yani senin üstün güçlerin var ve büyük bir adamsın bu yaptıklarında işte bu güçlerden oluşmaktadır. Araplar da bu yüceltme ifadesidir. Büyük adam demektir. Tabiatı anlamış kendine ait güçleri var ve bunlarla tabiata ve olaylara etki edebilen bir kişi bilim adamı gibi bir şeydir.
Bunun içindir ki her peygambere sen sihirbazsın denilmiştir. Yani güçlerin var üstün adamsın ve bu işleri böyle yapabiliyorsun. Ben büyük biriyim diyorsan kabul ediyoruz zira sen bir sihirbazsın. Ama bu vahiy Allah’la konuşuyorum ben peygamberim diyorsan kabul etmeyiz diyorlar.
Süleyman aleyhisselam
1- hayvanların dilini anlıyor.
2-rüzgâra yön veriyor
3- cinlere emredebiliyor.
Bu nedir denilirse halk sihirdir diyor. O kendisine peygamberim bu Allah’tandır diyor ama halk hayır sihirdir diyor.
Peki, halkı bu işlerin birer sihir olmadığına nasıl inandırıla bilinir?
Allah bu insanların aslında sihrin ne olduğunu bilmedikleri için peygamberleri anlayamadıkları ve teslim olmadıklarını bildiğinden dolayı iki melek gönderir. O melekler insanlara sihrin ne olduğunu öğretirler ve sakın sihir yapmayın yoksa kâfir olursunuz derler. İnsanlar sihri öğrenince bir kısmı hazreti Süleyman’ın yaptıklarının bir sihir olmadığını onun aslen bir peygamber olduğunu anlamış oldular. Bir kısım da öğrendikleri sihirle karı kocanın arasını açmaya çalışarak bir menfaat elde etme yoluna girip kâfir olurlar.
Yani bir insan bıçak yapmayı birine öğretebilir ama karşıdaki şahıs bununla yemek de pişirebilir, birini de öldürebilir. O kişinin kendisi ile alakalı bir şey dir.
Bu ayetten öğrendiğimiz başı şeyler vardır.
Sihir denilen bir şey vardır ve bunula karı ile kocanın arası bile açılabilmektedir. Peygamberler sihir yapmazlar. Onların getirdikleri harikulade olaylar birer mucizedir. Sihri öğrenenler Süleyman aleyhisselamın yaptıklarını yapamadıklarını görünce, sihir ile bir peygamberin getirdiği mucizenin asla yapılamayacağını anladılar. Ve ayırt edebildiler. O halde;
Kişiler ne kadar sihri bilirse bilsin
1- asla rüzgâra yön veremez.
2- kişiler ne kadar sihir bilirse bilsin asla hayvanların dilinden anlayamaz.
3- kişiler ne kadar sihri bilirse bilsin asla ve asla cinleri emrine alamazlar.
Bu en önemli sonuçtur.
Peygamberlerin peygamberliklerini ispat için gösterdiği harikulade şeyler, diğer insanlar tarafından yapılamaz şeylerdir. Zira onu başka bir insan yaparsa o kişi ben de bir peygamberim diyebilir. Bunun için peygamberlerin gösterdiği mucizeler peygamberlik nişanıdır. Kıyamete kadar hiç kimse hazreti Muhammed aleyhisselam gibi ayı ikiye yaramayacaktır. Hiç kimse hazreti İsa aleyhisselam gibi ölüyü diriltemeyecektir. Hiç kimse hazreti Musaaleyhisselam gibi elini yedi beyza yapamayacaktır ve hiç kimse de hazreti Süleyman gibi cinleri emrine alamayacaktır.
Her kim emrinde cinlerin olduğunu, hüddamı (hizmetçisi) olduğunu ifade ediyorsa muhakkak ki yalan söylüyordur. Aynı zaman da söylediği söz bir peygamberlik iddiasındadır. Biz kurandan cinlerin madde nakli yaptığını taşlar taşıyabildiğini biliyoruz. Buyurun herkim böyle bir yalanı iddia ederse yani cinleri olduğunu ve onlara hükmettiğini söylerse, emretsin cinlerine veya emretmesin ayıp olur belki rica etsin onlarda bankalardan deste deste dolar getirsinler. Bu cinler için çok kolay bir iştir. Ya da yeryüzünün hazinelerini getirsinler.
Ama hikâyede hoca efendi cinlerine emrediyor senin memleketine gidiyor. Sana yapılan muskayı getiriyor vs. beş lira kazanmak için taa başka memleketten muska getirtene kadar Roma ve Bizans döneminin kalıntılarını getirtmesi daha akıl karıdır.
Bakınız bu kişi Süleyman peygamber de cinlere hükmediyordu hüddamları vardı benim de emrimde cinler var, bende aslında bir peygamberim diyebilir ya da o peygamber değil de diyebilir. Velhasıl kıymetli okuyucu hiç kimse cinlere hükmedemez. Bununla ilgili olarak anlatılan filan filan köyde filan adam varmış cinleri tarlasında çalıştırırmış filan hocanın üç tane var gibi hikâyeleri sizin dinininizi yıpratır akidenizi bozar haberiniz olsun
sad suresi 35.ayette bize Süleyman aleyhisselamın duasından bahseder.
“Rabbim demişti, beni yarlıga ve bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra hiçbir kimse nâil olamasın o saltanata, şüphe yok ki senin vergin, ihsânın, boldur.”
Süleyman peygambere Böyle bir mülk verilmişse dua kabul olunmuştur o halde bu mülk başkasına verilmeyecektir. Hatta hazreti Muhammed aleyhisselam bir hadisinde bu mülkün Süleyman’dan başkasına verilmemesi için dua etmiştir. O
halde; emrinde cin varmış gibi gözüken insanların aslı nedir denilirse cinler o insanların değil o insanların cinlerin emrinde birer hizmetçidir.
Cin suresi 6. Ayette
“ Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı.”
Onları yücelterek onlara sığınan bazı cahil hizmetçileri şeytanlar kullanır onlara bir şeyler fısıldarlar, dış görünüşte hocalar biliyor gibi gözükür aslında kullanılan aciz birer şahsiyettirler.
Onlara bir şey yaptıramazlar ama şeytanlar yapmak istedikleri işi ona emrederler onlarda sanki bizim karşımızda cinlere emrediyor ve onlara yaptırıyormuş havası verilir bu sadece şeytana hizmet etmekten başka bir şey değildir.(tabi cinlerin emrine girmek için günlerce ufak bir odada riyazet yapılır. Hayvansal gıdalardan uzak durulur. Sadakat belirtisi olarak kuranın üzerine pislenilir ve cinlerden azgın bir grup kendisine gelip sende Allah’a isyanda bizim gibi imişsin diye o ki kişiyi emirlerine alırlar. Ona bazı tılsımlar ve vazifeler verirler arapça rakamlar ve sayılar ve simgelerden oluşan aslında telefon numarası gibi bir şeydir.
Kendilerinin hizmetinde olduklarını bildirebilmek ve sihrin tutmasını sağlamak için mesela bir kişiye zarar verecekler adı soyadı baba adı ve tılsımlar yazılır ifrit ona adamlarını salması için sadakatini ispat eder. Bu aralarındaki anlaşma ile alakalıdır. Kimi zaman bu kâğıtlarda iki tarafında mühürlemesi ile gerçekleşen bir akittir. Kişi sadakat belirtisi için kuranı atlayarak okuyacak veya alkollü iken okuyacaktır veya kurban kesecektir veya her ne üzere anlaşmışlar ise sadakatini ortaya kor. Sanki emrediyormuş gibi cümleler söyler. Dışarıdan görenler de onu cinleri var emrediyor derler hâlbuki aciz aşağılık bir kapı kuludur.
“Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Sihir yapmak ayette açık bir şekilde ifade edildiği üzere küfürdür. Sihir yaptıran ve yapan dinini tehlikeye sokar. Ne yaptığını bilerek yapar ise dinden çıkar.kafir olur.devlet tarafından öldürülmesi gerekir. Zaten şeytan insanoğlu yaptığı yanlışı anlar ve tövbe eder diye bu kapıyı aralatırken meşru sebeplere sığındırır ki kişi yaptığı kötülüğü anlayamasın. Kadın kocasını içki içmesin diye iyi niyetle, kocası kadının taşkınlıkları bitsin diye, kaynanası gelin oğluma eziyet etmesin diye, diğerinin annesi oğlan diğer kadından uzaklaşsın çoluk çocuk kepaze olmasın diye, diğeri gözüne şirin gözüksün diye haram olan işleri kendilerine meşru görmüşlerdir.bu şeytanın onlar üzerinde bir oyunudur.
Sonuç: Cinler kimsenin emrine girmezler.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
“AVRUPALI SOSYAL HAYATTA NEDEN BİZDEN DAHA AHLÂKLI?” BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN EFENDİM.. AYIPLARI ÖRTMEK FİTRE ya da FITIR SADAKASI Hitler ve Esir Yahudi Hikâyesi TUFEYLİ HİKAYELERİ YEDİ YIL BOLLUKTAN SONRA GELEN YEDİ YIL KITLIK DENİZ MAHSULLERİNİN HÜKMÜ SANAL ÂLEMDE MAHREMİYET DOĞA: SEKÜLER TOPLUMUN MODERN TANRISI(!) ALKOL SORUNU METAVERSE NEDİR TİCARETİN VE ZENGİNLİĞİN SIRLARI BANKA PROMOSYONU ALMAK HELAL MİDİR? YETİM KİMDİR? BİR TÜRK FİLOZOFU NASRETTİN HOCA VE FIKRALARI YILBAŞI KUTLAMAK NEDİR? BİLGİ SORUNU HER MÜSLÜMANIN BİR VİRDİ OLMALIDIR TARİH TEKERRÜRDEN Mİ İBARETTİR? DUYURU YAPAY ET HELAL MİDİR? KADER MESELESİ Laisizm ve dinin sosyal boyutu Aşı karşıtlarına karşıyım ama aşı taraftarı da değilim AFGANİSTAN’DA NELER OLUYOR? ŞİFA VESİLESİ BİTKİLER Dövme yaptırma Beytül mal (kamu malı) ASGARİ ÜCRET DEĞİŞMEZ HEP ASGARİDİR Nerede o eski tatlar muhabbeti ŞEYTANI VELİ EDİNENLER Hayvanlara merhamette denge KURBAN (MERHAMET) BAYRAMI İstifçilik İnsanın kendini müstağni görmesi SATILIK HASTALIKLAR İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister DARWİN’İN EVRİM TEORİSİ YAHUDİ VE PARA DERNEK İŞLETME HUKUKU (AHLAKI) RAMAZAN BAYRAMIMIZ VE ŞEKER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN OKU! Türkiye savaşa girer mi? Finans kurumları Ramazan hasbihalleri Toplumsal adetlerin menşeinde inancın yeri MİRAÇ KANDİLİ SADAKAT ÇAĞRISI ve CUMHUR İTTİFAKI İNSAN VE HAYVANIN FARKI ALLAH İÇİN SEVMEK VE ALLAH İÇİN BUĞZETMEK FİL SURESİ HİPNOZ NEDİR? YEMEK VE KİLO VERMEK ÜZERİNE NOTLAR...
Copyright 2016-2019
Kayseri Anadolu Haber Gazetesi
Kayseri Haber, Son dakika Kayseri haberlerini buradan takip edin. En son kayseri haberleri Kayseri Anadolu Haber'de.

Sitede kullanılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve meteryaller hiçbir şekilde kullanılamaz!

Künye

Yazarlarımız

İletişim

Adres

Sahabiye, Ahmet Paşa Cd. No:7, 38010 Kocasinan / Kayseri

Telefon

+0.352 222 51 13 - 14

Email

kayserianadoluhaber@msn.com
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır