menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

KALKINMA PLANI

Celal DOĞAN
Celal DOĞAN
31 Mart 2018, Cumartesi

          Kalkınma planı; bir ülkenin tamamı ve belirli bir bölgesi için, ekonomik sosyal alanda kalkındırmak amacıyla yer, zaman ve sektör olarak hangi yatırımların yapılacağını ayrıntılı olarak gösteren planlardır. Bu planların en önemli özelliği; gerçekleştirilmesi kamu için zorunlu, özel sektör için ise teşvik edici oluşudur. Belirli dönemler aralığında uygulanmak amacıyla hazırlanan bu planlar, yalnız ekonominin rakamsal olarak büyümesi değil, bunun yanında insani gelişmişlik, bilgi toplumu, küresel rekabet ortamında avantaj elde etme, sürdürebilirlik gibi unsurları da kapsar. Bir bütünlük içersinde, ülkenin sahip olduğu mevcut potansiyel kaynaklarının, bölgelerin dinamiklerinin ve insanımızın beyin gücünün rasyonel olarak değerlendirilmesi ile mümkün olup, tamamen geleceğe yöneliktir. Dünyanın birçok ülkeleri bu planlarlı hazırlayıp, uygulamaktadır. Ayrıca yine BM (Birleşmiş Milletler Örgütü) dünyanın birçok ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunları gidermeye yönelik, birçok ülke ile ortak kalkınma planları hazırlamaktadır.

             Kalkınma planlarlının vermiş önemli bilgi;  ortada çözülmesi gereken bir sorunun var olduğudur. Bir girişimcinin ilk adımı girişim fikrini tespit etmektir. İşte bu planlar aracılığı ile mevcut hangi ekonomik, sosyal alanlarda çözüm bekleyen sorunların çözüm beklediği fikrine ulaşılır. “EKONOMİK SORUNLAR, YATIRIM PROJELERİNİN UYGULANMASI İLE ÇÖZÜLÜR”  düşüncesini bir ilke olarak kabul eden, girişimci veya girişimci adayı, dünyanın hangi ülkesinde, hangi sektörde var olan ekonomik sosyal meseleleri, o ülkenin kalkınma planlarlını da inceleyerek, karar verme aşamasında, başka kaynaklardan elde etmiş olduğu bulgularla beraber değerlendirilebilinir. 

               Birleşmiş Milletler tüm dünyada yoksulluğu önlemek amacıyla, tüm dünya ülkelerini ilgilendiren kalkınma planları oluşturmaktadır. BM’nin 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen, 2030 “Sürdürülebilinir Kalkınma Hedefleri” başlığı altındaki planın 2. Maddesi “ Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını artırmak ve sürdürülebilinir tarımı desteklemek”  hedeflenmektedir.  Bu maddeden  çıkarılacak sonuç, yoksullukla mücadele kapsamında, tarım alanında yatırımların yapılıp ve buna süreklilik kazandırmaktır.  

               Ülkemizin 2014-2018 yılları arasını kapsayan kalkınma planında “ Yüksek ve istikrarlı büyüme için kamu ve özel kesim yatırımları, birbirlerini tamamlayacak şekilde, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacaktır”  diye planlanmıştır. Kalkınmayı sağlayacak özel sektör yatırımları da, tıpkı kamu yatırımları gibi değerlendirilmektedir. Bu anlamda yeni girişimciler ve mevcut işletmelerimiz için yeni avantajlar sunabilir. 

               Kalkınma planları; eğitim, sağlık, enerji, tarım, madencilik, hizmet sektörü gibi alanlarda yapılacak yatırımları ayrıntılı olarak gösterir. Özel sektörü ilgilendiren diğer bir yönü ise, devlet bu planları gerçekleştirme yöntemi ise, ihale usul kanunları çerçevesinde açık ya da kapalı yöntemle ihale yönetimidir. Devletin önceden ilan etmiş olduğu şartlara sahip, her firma bu ihale ya da ihalelere iştirak hakkı vardır. Bunu bir fırsat olarak algılayan herhangi bir işletme, bu planların ihtiva etmiş olduğu yatırım kalemlerini kapsamlı olarak inceler, tasnif ederek ve kararını verir.  Adı geçen ilgili firma, sahip olduğu ekonomik potansiyeli bu yöne donatır ve gerekli hazırlığını yapar. Burada kalkınma planının fonksiyonu mevcut işletmeler için yeni bir iş imkanı olduğu gibi, bu plandan faydalanmak isteyen girişimcileri de sektöre çeker. Ayrıca planda yer alan her konu, ülkedeki ekonomik parametreler hakkında bir bilgi verme özelliği taşır.

               10. Kalkınma planında 2018 yılında, kadınların iş gücüne katılması %39,4 olarak planlanmıştır. Bu veri istihdam edilmek isteyen hanımefendiler için bir ön bilgi bağlamında bir imkan sunmaktadır. Yine söz konusu kalkınma hedefinde brüt okullaşma oranında, okul öncesi eğitimin %70 e çıkarılacağı vurgulanmıştır. Bu veri uzun vadede bilinçli bir tüketici kitlesinin oluşacağı konusunda fikir vermektedir. Ayrıca eğitim sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimci adayları için bir bilgidir. AR-GE (Araştırma-Geliştirme) harcamalarının, milli gelire oranı %1,8 e çıkartılacağı planlanmıştır. Buradan çıkarılacak sonuç ülke üretim ve yönetim alanlarında yeni teknoloji, yeni bilgi oluşacak ve dünyada ki değişen teknolojilerden anında haberdar olunup, gereken yapılacaktır.

             Turizm sektörüne ait, planlanan ziyaretçi sayısı 42 milyon ve turizm gelirlerinin 45. Milyar dolara yükseltilmesi planlanmıştır. Bunu kısaca yorumlamak gerekir ise; mevcut turizm işletmelerinin kapasitelerini genişletme, sektöre yeni girişimcilerin girmesi muhtemeldir. Ayrıca bu sektörde yeni istihdam alanlarının oluşacağı ve iş gücü talebinin yükseleceği düşüncesini kazandırır.  

     Saygı değer okuyucularım: Bu hafta, kalkınma planlarının, özel sektörü için teşvik edici özelliği taşıması nedeniyle, mevcut işletmelerimiz ve girişimci adaylarımız için fikir verebilir düşüncesiyle, bu konuyu kaleme aldım. Kapsamlı araştırma aşamasında, sizlere fikir verme bağlamında katkı sunabilir.

          Hepinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum..!

 

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
KADIN ve İSTİHDAM 2 İSTİHDAM ve KADIN İŞİNİZİN ANALİZİNİ YAPIN AİLE İŞLETMELERİ ve KURUMSALLAŞMA İŞLETME DIŞI RİSKLER ÜLKE EKONOMİSİ ve TARIM SEKTÖRÜ İŞ PLANI BAŞARININ ANAHTARIDIR DAVOS ZİRVESİ-2018- İŞLETME ve RİSK KANAATKAR OLMAK ÇALIŞMAMAK DEĞİLDİR ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME AR-GE İNSAN ve RİSK UNSURU GÜLÜMSEMEK ve MUTLU OLMAK MİSYON İŞLETME İÇİN BİR DEĞERDİR VİZYON GELECEĞİN AYNASIDIR FED' in FAİZ KARARI ve TÜRKİYE İŞLETME KÜLTÜRÜ SİZDE LİDER OLUN LİDERLİK ve YÖNETİCİLİK EKİP RUHU ve BAŞARI ORTAK İŞLETMECİLİK KÜLTÜRÜ ELEŞTİRİ BİR KÜLTÜRDÜR İSRAF İFLASIN NEDENİDİR ÜRETİM ve PAZARLAMA İKİLİSİ PLANLAMA ve BAŞARI İŞ KURMA SÜRECİ İŞLETME BİLİMİ GİRİŞİMCİ ve ZAMANIN YÖNETİMİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İŞLETME YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK HEDEFİNİZİ DANIŞMAN İLE SEÇİN BAYRAM KÜLTÜRÜMÜZ İŞLETMELERDE İSTİKRAR KÜRESEL REKABET ve İŞLETMELER İŞLETME ve MARKA DEĞERİ İSTİKRARLI EKONOMİ MESLEK HAKKINDA MESLEK SEÇİMİ BEYİN GÖÇÜ -1 İNSAN KAYNAKLARI ve İŞLETME SANAYİ 4.0 DEVRİMİ GİRİŞİMCİ ve SÜREKLİ BAŞARI NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR..? GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ İSTİHDAMSIZ EKONOMİK BÜYÜME KÜRESELLEŞME GERÇEĞİ ÇANAKKALE RUHU-2 ÇANAKKALE RUHU ÖNYARGI ve İNSAN FUTBOL ENDÜSTRİSİ VE TOPLUM EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜ İNOVASYON-2 AZİM-ÇALIŞMA ve BAŞARI İNOVASYON İŞLETME ve BİLGİ YÖNETİMİ ABD YENİ YÖNETİMİ ve TÜRKİYE İŞLETLETMELER VE İHRACAAT DÖVİZ KURU ve İŞLETMELER YENİ YIL VE EKONOMİ GENÇ İNSAN ve İŞSİZLİK ENFLASYON ve GELİR GRUPLARI
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır