menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

İŞLETME ve BİLGİ YÖNETİMİ

Celal DOĞAN
Celal DOĞAN
04 Şubat 2017, Cumartesi
Bilgi, ilkeler ve kurallar çerçevesinde araştırma, gözlem ve deneyim sonucu doğruluğu test edilmiş, işletme  verimliliğine üst düzeyde katkısı olan, değer yada değerler  bütünüdür. Bir takım işaret özelliği taşıyan sembollerin, harf yada rakam gibi nesnelerin (VERİ), işlenme sürecinden geçirilerek elde edilen  ENFORMASYON un, anlamlandırılıp, yorumlanarak  üretilen bilgi;  ülkeler  ve toplumlar için  bir GÜÇ olmuştur.  Bu gücünü de insan zekasının bir ürünü olmaktan alır.
                        
Bilginin İnsanlık alemi için önemini, XI.YY. Karahanlılar döneminde, YUSUF HAS HACİP 'in hükümdara adanarak yazmış olduğu KUTADGU BİLİG adlı eserinde (s.56) "BİLGİ HİÇ BİR ZAMAN YOKSULLUĞA DÜŞÜRMEYEN SERVETTİR" sözüyle, bilginin toplum, devlet ve kurumlar için ne kadar önemli  ve  alternatifi olmayan realite olduğunu açıklamıştır. Bilginin, her şeyden önce refah kaynağı bir varlık, yoksulluğa karşı ise, en  etkili panzehir olduğunu ifade etmiştir. Bu derece öneme haiz bir paradigmanın üretimi bir maliyet gerektiren ve yönetimi bir uzmanlık alanı olması kaçınılmazdır.
                     
İşletme organizasyonu için ise, kuruluş düşüncesinin oluşmasından başlayıp, varlıklarını sürdürmesinin ve planlamış oldukları hedeflere ulaşılması bağlamında, bir ÜRETİM FAKTÖRÜ dür.  XX.yüz yılın başlarında bilginin, ekonomik sahada etkinliğini göstermesi, önemini ve talebini oldukça artırmıştır. Gelecek dönemde bu talep , özellikle hizmet sektöründe sürekli artan trend içerisinde olacaktır.Çünkü işletmelerde orta düzeydeki yöneticiler günlük kararlarında teknik ve istatistiksel, üst düzey yöneticiler ise uzun vadeli planlamalarda piyasa, arz-talep, gibi bilgilere her zaman ihtiyaç duyacaklardır.Günümüzde dünya pazarlarından en büyük pay alan işletmeler ile yeteri kadar pay alamayan işletmeler ararsında ki en belirgin farkın, sahip oldukları bilginin niteliği ve niceliği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Tam bu noktada BİLGİ YÖNETİMİNİN önemi ve gerekliği kendini göstermektedir.  
              
İşletmelerde Bilgi yönetimi: Bilginin, üretilme aşamasından başlanıp, işletme fonksiyonlarında nasıl değerlendirileceği, işletme içi ve dışı kurum ve kişilerle ne zaman ve hangi ilke etrafında paylaşılacağı, güncellenmesine, depolanmasına ve tasnifine yönelik sistemli ve düzenli faaliyetler bütünüdür. Bilgi yönetimi, kaynağı insan olan bilgiyi işletme  hedefine ulaşılmasına yönelik, değişimlere paralel olarak yorumlayarak, doğru zamanda ve doğru yerde uzman iş gören tarafından yaygınlaştırılması en önemli aşamalardan biridir. İlkesi  ise, " elde edilen en son birim bilginin maliyeti ile, bu en son birim bilginin değeri ararsındaki optimum noktasıdır".
             
Ekonomi biliminde ve ticari faaliyetlerdeki hızlı değişimler, bilginin bir bütün (konsolide) olarak yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu gün dünyada bilgi sayısının oldukça aşırı olması bilginin işletme hedeflerine uygunluğuna tespiti yine İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ departmanı için, asli bir görevdir. Aksi durumda karmaşık bilgi yığınlaşması olması kaçınılmazdır. İşletme içi ve dışI kaynaklardan elde edilen uygun bilgilerin, maliyet unsurunu göz ardı etmeden , işletme bilgi bankasına aktarmak, başlı başına bir kazanımdır. Bilgi yönetimi, bir anlamda zihinsel sermayenin bir değere dönüştürülme sanatıdır. İşletmenin  sahip olduğu toplam bilgi değeri ile, ulusal ve uluslararası pazar değeri arasında doğru bir ilişki vardır. Bilgi yönetimi; kişilerin sahip olduğu bilgilerden kurumsal bilgi üretir, yararlı fikirlere kısa zamanda ulaşılmasını sağlayarak rasyonel kararların alınmasına hizmet eder.
            
Bütün bu kadar önemli bir fonksiyona sahip bilgi yönetimi departmanın oluşması için, her şeyden önce işletme nezdinde içselleştirmiş bir zihniyet ve bu  zihniyet  paralelinde KURUMSAL KÜLTÜRÜN oluşması gerekir.  Bu kültür ekseninde oluşacak BİLGİ YÖNETİM DEPARTMANI, işletmenin yakın çevresine güven verdiği gibi, rakipleri tarafından örnek alınır." BİR İŞLETMENİN TAKTİR EDİLMESİ PRESTİJ, ÖRNEK ALINMASI İSE DEĞER KAZANDIRIR." Kazanılan bu değer ile neden  ülkemizin  işletmelerinin ortaklık hisse senetleri,  ABD'nin  NASDAG, Almanya'nın Frankfurt, İngiltere'nin Londra borsa piyasalarında işlem görmesin.? Türk insanında  bunu başaracak girişimcilik ruhu mevcuttur. Gerek devlet gerekse millet olarak buna aşırı şekilde ihtiyacımızın olduğu ortadadır.
                 
İşletmelerimizin  bilgi yönetim departmanları da ünlü Fransız yazar DE BALZAC' ın (1799-1850 )  "BİLGİNİN EFENDİSİ OLMAK İÇİN,ÇALIŞMANIN KÖLESİ OLMAK GEREKİR" sözünün gereğini yerine getirerek, verimlilik  prensibi ile çalışmaları sonuca götürür.
                     
En güzel günlerin ve mutluluk dolu yarınların siz muhterem okuyucularımın olması temennisi ile. Saygılarımı iletiyorum.     
  

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
KADIN ve İSTİHDAM 2 İSTİHDAM ve KADIN İŞİNİZİN ANALİZİNİ YAPIN AİLE İŞLETMELERİ ve KURUMSALLAŞMA İŞLETME DIŞI RİSKLER ÜLKE EKONOMİSİ ve TARIM SEKTÖRÜ İŞ PLANI BAŞARININ ANAHTARIDIR DAVOS ZİRVESİ-2018- İŞLETME ve RİSK KANAATKAR OLMAK ÇALIŞMAMAK DEĞİLDİR ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME AR-GE İNSAN ve RİSK UNSURU GÜLÜMSEMEK ve MUTLU OLMAK MİSYON İŞLETME İÇİN BİR DEĞERDİR VİZYON GELECEĞİN AYNASIDIR FED' in FAİZ KARARI ve TÜRKİYE İŞLETME KÜLTÜRÜ SİZDE LİDER OLUN LİDERLİK ve YÖNETİCİLİK EKİP RUHU ve BAŞARI ORTAK İŞLETMECİLİK KÜLTÜRÜ ELEŞTİRİ BİR KÜLTÜRDÜR İSRAF İFLASIN NEDENİDİR ÜRETİM ve PAZARLAMA İKİLİSİ PLANLAMA ve BAŞARI İŞ KURMA SÜRECİ İŞLETME BİLİMİ GİRİŞİMCİ ve ZAMANIN YÖNETİMİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İŞLETME YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK HEDEFİNİZİ DANIŞMAN İLE SEÇİN BAYRAM KÜLTÜRÜMÜZ İŞLETMELERDE İSTİKRAR KÜRESEL REKABET ve İŞLETMELER İŞLETME ve MARKA DEĞERİ İSTİKRARLI EKONOMİ MESLEK HAKKINDA MESLEK SEÇİMİ BEYİN GÖÇÜ -1 İNSAN KAYNAKLARI ve İŞLETME SANAYİ 4.0 DEVRİMİ GİRİŞİMCİ ve SÜREKLİ BAŞARI NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR..? GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ İSTİHDAMSIZ EKONOMİK BÜYÜME YEDİ MÜHÜRLÜ KİTAP KÜRESELLEŞME GERÇEĞİ ÇANAKKALE RUHU-2 ÇANAKKALE RUHU ÖNYARGI ve İNSAN FUTBOL ENDÜSTRİSİ VE TOPLUM EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜ İNOVASYON-2 AZİM-ÇALIŞMA ve BAŞARI İNOVASYON İŞLETME ve BİLGİ YÖNETİMİ ABD YENİ YÖNETİMİ ve TÜRKİYE İŞLETLETMELER VE İHRACAAT DÖVİZ KURU ve İŞLETMELER YENİ YIL VE EKONOMİ GENÇ İNSAN ve İŞSİZLİK
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır