menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

İNOVASYON

Celal DOĞAN
Celal DOĞAN
11 Şubat 2017, Cumartesi
"Yeni bir günün doğması için, bir çok yıldızın  batması gerekir."   Muhammed İKBAL
                             
Ekonomik faaliyetlerin küresel boyutlara ulaşması, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinin yolu, yalnız maliyet ve fiyat odaklı bir argüman yeterli değildir. Ürün ve üretim modeli bağlamında, organizasyon ve yönetim yapısında, kısaca tüm işletme işlevlerinde çağdaş bilimin ışığında iyileştirmeler, yenilikler yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Burada iki farklı adımın gerçekleşmesi zorunludur. Yeni  bilgi, teknoloji, yönteme ulaşılması ve elde edilmiş bu unsurların işletme faaliyetlerinde değerlendirilmesidir. Bir işletme dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü elde etmek için gereğini yerine getirmemesi veya getirememesi , rakiplerinin rekabet üstünlüğünü sağlamaya hizmet etmesi demektir. Bu düşünce sonucu  İNOVASYON çalışmaları,tüm dünya nezdinde hız kazanmış olup, tüm dünya toplumlarının, devletlerinin ve iktisadi birimlerin bütçeler ayırarak,  yatırımların yapıldığı alan olmuştur. Ancak her zaman büyük oranda kaynak ayırmak gerekmez. Küçük rakamlı kaynaklar ile de inivasyon yapılabilir.
                     
İNOVASYON : OECD (Ekonomik kalkınma iş birliği) tarafından onaylanan ve TÜBİTAK tarafından, dilimize tercüme edilen OSLO KILAVUZU'  nda "Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün veya sürecin;yeni bir pazarlama  yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonlarında veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin kullanılmasıdır."  biçiminde tarif edilmiş olup, dünya nezdinde genel kabül görmüştür. İnovasyon ile işletmeler sürdürebilir  bir büyüme amaçlarlar. Bir anlamda  SERGİLEME-SEÇME işlemidir. Pratik olarak bilgi ve düşüncelerin önce masaya sergilenip, işletme hedeflerinin  ulaşılmasını sağlayacakların ayırt edilmesi faaliyetidir. Günümüz işletme yöneticiliği anlayışında minimum maliyet ile, maksimum büyümeyi yakalamak etkin inovasyon dan geçmektedir. 
                       
Yeni bir yöntemle eski-yeni tüm ürünlerin  üretilmesi bir inovasyondur. Burada  temel konu yeni bir ürün ve yeni bir yöntemdir. Hedef ise ; tüketici taleplerini kısa zamanda yerine getirmek, yeni ürünler geliştirmek, mevcut pazar paylarını artırarak,yeni pazarlara girmektir.  Bir yeniliğin inovasyon olarak değerlendirilmesi için, işletme verimliliğine katkı sağlayacak, ilave  katma değer sağlamalıdır. İnovasyon  AR-Ge (Araştırma-Geliştirme) değildir. Çünkü Ar-Ge çalışmalarında harcama yapılarak bilgi elde edilir, İnovasyon  ise, bilginin uygulanarak ekonomik değer elde etme sürecidir. İnovasyon bir icat olmayıp, henüz  gerçekleşmemiş, bilinmeyen bir şeyleri yaparak, ekonomik getiri elde etme  sonucuna odaklıdır. Mesela Elektirikli süpürge J.MURRAY SPENGLER tarafından icat edilmiştir. Bu bir icattır. Ancak ticari bir ürüne dönüşümü ve pazarlamasını W.H.HOOVER  adında, bir deri işletmecisi gerçekleştirdiği için, söz konusu ürün  HOOVER adıyla dünya pazarlarında yer almaktadır.(assa). Bu olgu ise bir inovasyondur. İster küçük, ister büyük çapta olsun, işletme hedeflerine ulaşılmasında ekonomik katkı sağlayan her eylem bir inovasyondur.
                   
İnovasyon; işletmeler nezdinde gerek kendisinin gerekse genel ekonominin içinde olduğu konjukturel dalgalanmalar sonucu, bir zorunluluk haline gelebilir. 1970  li yıllarda dünya da petrol fiyatlarının aşırı artması sonucu Avrupa'nın dev otomobil üreticileri küçük hacimli ve yakıt tasarrufu sağlayan otomobil üretimini gerçekleştirerek, başta ABD olmak üzere bir çok dünya ülkelerine ihracatları sonucu aşırı şekilde büyümüşlerdir. Öyle ki 1950-1960 yılları arası  otomobil üretiminde dünya sıralamasında ilk sırayı alan ABD, bu yıllardan sonra üstünlüğünü AVRUPA' ya kaptırmıştır.
           
Günümüz Dünya ekonomisinde İnovasyon; artık yükselen bir değer olarak benimsenmiş, devletlerin kalkınma politikalarının, işletmecilikte başarılı olmanın olmaz ise olmaz unsuru haline gelmiştir. 2000' li yıllarında FİNLANDİYA İnovasyon uygulamalı, bilişim teknolojileri, metal  alanlarına yapmış olduğu yatırımları sonucu, 1985 yılında kişi başına düşen  milli geliri 10.000 civarında iken, 2004 yılında 25.000. Doları aşmıştır.
                
Amerikalı ekonomi bilim adamı LESTER C.THUROW (1938-2016)  " REKABET DÜNYASINDA İKİ ALTERNATİFİNİZ VARDIR YA KAYIP EDERSİNİZ, YA DA DEĞİŞİR KAZANIRSINIZ "  söylemiyle değişimin tüm insanlık alemi için önemini ve zorunluluğunu vurgulamıştır.
   Saygılarımla, iyi bir hafta sonları diliyorum.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
KADIN ve İSTİHDAM 2 İSTİHDAM ve KADIN İŞİNİZİN ANALİZİNİ YAPIN AİLE İŞLETMELERİ ve KURUMSALLAŞMA İŞLETME DIŞI RİSKLER ÜLKE EKONOMİSİ ve TARIM SEKTÖRÜ İŞ PLANI BAŞARININ ANAHTARIDIR DAVOS ZİRVESİ-2018- İŞLETME ve RİSK KANAATKAR OLMAK ÇALIŞMAMAK DEĞİLDİR ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME AR-GE İNSAN ve RİSK UNSURU GÜLÜMSEMEK ve MUTLU OLMAK MİSYON İŞLETME İÇİN BİR DEĞERDİR VİZYON GELECEĞİN AYNASIDIR FED' in FAİZ KARARI ve TÜRKİYE İŞLETME KÜLTÜRÜ SİZDE LİDER OLUN LİDERLİK ve YÖNETİCİLİK EKİP RUHU ve BAŞARI ORTAK İŞLETMECİLİK KÜLTÜRÜ ELEŞTİRİ BİR KÜLTÜRDÜR İSRAF İFLASIN NEDENİDİR ÜRETİM ve PAZARLAMA İKİLİSİ PLANLAMA ve BAŞARI İŞ KURMA SÜRECİ İŞLETME BİLİMİ GİRİŞİMCİ ve ZAMANIN YÖNETİMİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İŞLETME YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK HEDEFİNİZİ DANIŞMAN İLE SEÇİN BAYRAM KÜLTÜRÜMÜZ İŞLETMELERDE İSTİKRAR KÜRESEL REKABET ve İŞLETMELER İŞLETME ve MARKA DEĞERİ İSTİKRARLI EKONOMİ MESLEK HAKKINDA MESLEK SEÇİMİ BEYİN GÖÇÜ -1 İNSAN KAYNAKLARI ve İŞLETME SANAYİ 4.0 DEVRİMİ GİRİŞİMCİ ve SÜREKLİ BAŞARI NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR..? GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ İSTİHDAMSIZ EKONOMİK BÜYÜME YEDİ MÜHÜRLÜ KİTAP KÜRESELLEŞME GERÇEĞİ ÇANAKKALE RUHU-2 ÇANAKKALE RUHU ÖNYARGI ve İNSAN FUTBOL ENDÜSTRİSİ VE TOPLUM EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜ İNOVASYON-2 AZİM-ÇALIŞMA ve BAŞARI İNOVASYON İŞLETME ve BİLGİ YÖNETİMİ ABD YENİ YÖNETİMİ ve TÜRKİYE İŞLETLETMELER VE İHRACAAT DÖVİZ KURU ve İŞLETMELER YENİ YIL VE EKONOMİ GENÇ İNSAN ve İŞSİZLİK
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır