menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

BEYİN GÖÇÜ -1

Celal DOĞAN
Celal DOĞAN
29 Nisan 2017, Cumartesi
 İnsanların bir ülkeden bir ülkeye mevcut yaşadığı ülkenin itici gücü,  göç ettiği ülkenin çekici  özellikleri nedeniyle, kendi ülkesini den ayrılarak hayatını bir başka ülkede idame ettirmesine göç denir.  Söz konusu beyin göçü ise; Tıp,mühendislik, işletme ekonomisi gibi belirli alanda eğitim alıp ,uzmanlaşarak yetenek  ve enerjisini, bir başka ülkede değerlendirmesidir. Beyin göçü veren ülke için sosyal ve ekonomik  sorun olduğu aşikardır.
 
                Her göç eden yetişmiş beyin gücü, ayrıldığı ülkenin imkanlarıyla eğitimini almış, büyük kaynakların harcanması sonucu yetiştirilmiştir. Doğal olarak eğitim veren her ülkenin, vermiş olduğu eğitimin karşılığını hizmet olarak beklemesi bir haktır. Ortaya bir realite çıkmaktadır. Yabancı ülkeye giden eğitimli iş gücünün" EĞİTİM MALİYETİ GÖÇ VEREN ÜLKEYE, VERİMİ GÖÇ ALAN ÜLKEYE" olur.  Tüm dünya ülkelerinin yaşamış olduğu beyin göçü gerçeği, dünyada bir İNSAN KAYNAKLARININ PAYLAŞIMI SORUNU  nun var olduğunun belirtisidir.
 
             Yetişmiş insan, ülke ve toplum için entelektüel beşeri sermayedir. Her yetişmiş insanın bir başka ülkede mesleğini icra etmesi, aynı zamanda göç veren ülke  için ekonomik, sosyal ve kültürel bir kayıptır. Gittiği ülke için ise en büyük kazanımdır. Birleşmiş milletler (BM) ticaret ve Kalkınma Konferansında 1960-1972 yılları arasına ilişkin ABD, KANADA, ve İNGİLTERE' ye göç eden yetişmiş insan gücünün sermaye değeri ile, adı geçen ülkelerin göç aldıkları ülkelere yapmış oldukları ekonomik yardımlar karşılaştırılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerden, bu üç ülkeye yerleşen beyin göçünün, bu ülkelerin ekonomisine katkılarının toplamı 50.9 Milyar dolar. Ancak yine bu ülkelerin yapmış oldukları yardımların toplamı 46.3 Milyar dolardır. ( Amme idaresi dergisi-Ahmet Şahingöz). Yapılan yardımların büyük oranı, zamanla geri ödenmek üzere verilmiştir.  Tabloya bakıldığında; ekonomik yardım ile, nitelikli eleman ararsında tercih söz konusu olursa, muhakkak ki eğitimli kişinin, kendi ülkesine yapacağı bilimsel katkılar tercih edilir. Çünkü o yardımlar balık verme, eğitimli iş gücünün katkısı ise balık tutma sanatıdır. "YETİŞMİŞ İNSAN GÖÇÜ, BEŞERİ SERMAYE HAREKETİDİR".
 
            Dünya'da bir çok teknolojilerin üretiminde Türkiyemiz'den giden bilim adamlarının imzası vardır. Bunun en belirgin örneği, Nobel barış ödülünü kazanan Prof Dr. AZİZ SANCAR. 2008 yılında dünyanın en büyük gıda içecek firması olan COCA-COLA' nın  başına getirilen Türk asıllı MUHTAR KENT. Buna benzer bir çok bilim adamlarımız kalkınmış ülkelerde çalışmaktadırlar.
 
              Bir yetişmiş insan gücünün  eğitimini maliyet bağlamında düşünülürse, sosyal ve ekonomik faydası da bir başka ülkeye olursa, o zaman bu göç olgusunun çözümünün önemi ortaya çıkmaktadır. Günümüz de her insanımız, eğitimin maliyeti konusunda fikir sahibidir. Ayrıca yine bu insanımızın vergilerinden karşılanmak üzere, devletin yapmış olduğu harcamaları ayrı bir boyutta düşünme zorunluluğu vardır. Bir tıp öğrencisinin altı yıllık  devlete ortalama maliyeti 39 bin -40 bin TL arasındadır. Bunun dışında Ülkemiz her yıl yurt dışına eğitim amaçlı öğrenci göndermektedir. Her bir öğrencinin maliyeti ortalama 30.000.dolardır. Bir öğrenci 5 yıl eğitimi sonucu, ülkeye toplam maliyeti 150.000 dolardır. Bu yolla eğitim için Türkiye' den ayrılanların %60 ı geri dönmemektedir. Eğitim yaptıkları ülkede kalmayı tercih etmektedirler. Geri dönmeyenler ararsında mühendislik ve tıp eğitimliler baştadır.
 
               Küresel ekonomi sisteminin işleyişte olduğu bir dönemde, ülkeler ararsında yabancı sermayeden pay alma noktasında, amansız rekabet vardır. Bu rekabet ülkelerin anayasalarını, kanunlarını, kültürel yapılarını değiştirmeye dahi zorlamaktadır. Bir çok teşviklerin, çekici bir unsur olarak devreye girmesine sebep olmaktadır. İşte yetişmiş insan gücü de aynı öneme sahip bir gerçektir.  Üretimin bilgi odaklı olması nedeniyle, günümüzde bir çok gelişmiş ülke, artık eğitimsiz iş gücü akınını önlemek için yasal tedbirlere başvurmaktadır. Zira bir ülkenin eğitimli iş gücünü kabül etmesi, üretimde olan bir tesis kazanmak kadar önemlidir. Bunun yanında eğitimli iş gücünün de önünü açmaktadır. " BİR EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜ GÖÇÜ VEREN ÜLKE, BİR FABRİKA  KAYIP ETMİŞTİR"
 
         OECD Türkiye' nin iş gücü göçü raporunda; Eğitimsiz iş gücü ihraç eden ülke olmasının yanında, yurt dışına giden yüksek eğitimli insan sayısında da artış olduğunu açıklamıştır. 2001 yılında OECD ülkelerine göç eden yüksek okul mezunu sayısı toplam 99.500 kişi iken, 2011 yılında bu rakam %83 artışla 182.000 kişiye ulaşmıştır. Bu yurt dışına giden toplam yüksek eğitimlilerin içerisinde kadınların oranı %82, erkelerin ise %69 dur. Bu rakamları tüm dünya ülkeleri bazında düşünecek olursak rakamların hangi boyutlarda olduğu hakkında fikir edinmiş olunur. En fazla tercih edilen ülkeler ise, Almanya, ABD,Fransa, Hollanda, İngiltere.
 
          İster itici nedenler olsun, isterse çekici nedenler olsun kayıp edilen her  yetişmiş insan, toplumsal bir değer kaybıdır. "DEĞERLERİ KORUMAK ve YÜCELTMEK; YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNE SAHİP OLMAKLA MÜMKÜNDÜR."

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
KADIN ve İSTİHDAM 2 İSTİHDAM ve KADIN İŞİNİZİN ANALİZİNİ YAPIN AİLE İŞLETMELERİ ve KURUMSALLAŞMA İŞLETME DIŞI RİSKLER ÜLKE EKONOMİSİ ve TARIM SEKTÖRÜ İŞ PLANI BAŞARININ ANAHTARIDIR DAVOS ZİRVESİ-2018- İŞLETME ve RİSK KANAATKAR OLMAK ÇALIŞMAMAK DEĞİLDİR ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME AR-GE İNSAN ve RİSK UNSURU GÜLÜMSEMEK ve MUTLU OLMAK MİSYON İŞLETME İÇİN BİR DEĞERDİR VİZYON GELECEĞİN AYNASIDIR FED' in FAİZ KARARI ve TÜRKİYE İŞLETME KÜLTÜRÜ SİZDE LİDER OLUN LİDERLİK ve YÖNETİCİLİK EKİP RUHU ve BAŞARI ORTAK İŞLETMECİLİK KÜLTÜRÜ ELEŞTİRİ BİR KÜLTÜRDÜR İSRAF İFLASIN NEDENİDİR ÜRETİM ve PAZARLAMA İKİLİSİ PLANLAMA ve BAŞARI İŞ KURMA SÜRECİ İŞLETME BİLİMİ GİRİŞİMCİ ve ZAMANIN YÖNETİMİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İŞLETME YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK HEDEFİNİZİ DANIŞMAN İLE SEÇİN BAYRAM KÜLTÜRÜMÜZ İŞLETMELERDE İSTİKRAR KÜRESEL REKABET ve İŞLETMELER İŞLETME ve MARKA DEĞERİ İSTİKRARLI EKONOMİ MESLEK HAKKINDA MESLEK SEÇİMİ BEYİN GÖÇÜ -1 İNSAN KAYNAKLARI ve İŞLETME SANAYİ 4.0 DEVRİMİ GİRİŞİMCİ ve SÜREKLİ BAŞARI NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR..? GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ İSTİHDAMSIZ EKONOMİK BÜYÜME YEDİ MÜHÜRLÜ KİTAP KÜRESELLEŞME GERÇEĞİ ÇANAKKALE RUHU-2 ÇANAKKALE RUHU ÖNYARGI ve İNSAN FUTBOL ENDÜSTRİSİ VE TOPLUM EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜ İNOVASYON-2 AZİM-ÇALIŞMA ve BAŞARI İNOVASYON İŞLETME ve BİLGİ YÖNETİMİ ABD YENİ YÖNETİMİ ve TÜRKİYE İŞLETLETMELER VE İHRACAAT DÖVİZ KURU ve İŞLETMELER YENİ YIL VE EKONOMİ GENÇ İNSAN ve İŞSİZLİK
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır