menüler
HAVA DURUMU

Kıskançlık ve Haset

Metin KÖSEDAĞ
Metin KÖSEDAĞ
12 Eylül 2017, Salı
KİŞİNİN bazı s¸eylere sahip olmak isteyip de elde edemedigˆi durumlarda, bir bas¸kasının buna sahip oldugˆunun bilgisi kis¸iyi rahatsız etmekte ve bu durum kis¸iyi hasete itmektedir.
 
Bazı aras¸tırmacılar “hasetin hiçbir s¸ekilde olumlu bir yanının olmadıgˆını” düs¸ünmekte, bazıları ise hayranlık veya kötü niyet içermeyen haset ya da kıskançlık duygularının özünde, bireyi kendini gelis¸tirme yönünde motive edici bir yönünün oldugˆunu söylemektedirler.
 
Bir bakıma dozunda yas¸anan haset ya da kıskançlık daha iyisini yapmak veya
elde etmek için olumlu yönde itici bir güç olmaktadır.
 
Bu noktada kıskançlık/haset ve imrenme/ hayranlık/gıpta arasındaki farklılıkların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
 
Hasetin imrenme durumundan çok daha yogˆun duygulara yol açtıgˆını, bir s¸eyler elde edebilmek için çaba gösterme noktasında da daha itici bir güç oldugˆunu söylemek mümkündür.
 
Hasette birey kendisini engellenmis¸ hissetmekte ve bu dogˆrultuda kendini gelis¸tirme çabası daha yogˆun gözlenmektedir. I·mrenme ve hayranlık duyma çok daha olumlu s¸eyler çagˆrıs¸tırsa da, bu durum bireyde kendisini gelis¸tirmeye yönelik herhangi bir çabaya yol açmamaktadır.
 
Gerek süreç gerek sonuç bakımından hayranlık ve haset kelimelerine toplum tarafından yüklenen ahlaki degˆerler de degˆis¸mekte ve hayranlık için daha pozitif, haset içinse daha negatif anlamlar yüklenmektedir.
 
Haset ile ilgili tanımlara bakıldıgˆında ise, hasetin genel olarak hos¸ olmayan bir duygu olarak ifade edildigˆi ve çogˆu zaman da düs¸manca davranıs¸ ve kin
gibi olumsuz duygu ve davranıs¸ları çağrıştırdığı görülmektedir.
 
Bu duygu bireyde, arzulanan bir nesne, sosyal statü gibi bir s¸eyin kendisinden bas¸ka birinin elde ettigˆinden haberdar olmasıyla olus¸an bir durumdur.
 
Bu noktada haset ve kıskançlık arasındaki farklılıgˆa da degˆinmek gerekebilir.
 
Aslında kıskançlık ve haset birbirinden çok ayrı iki farklı duygudur.
 
Romantik ilişkiler bakımından; haset iki insan arasında gelis¸en ve bireylerden birinin, digˆerinin eksik bir yanı olması durumunda bundan zevk alması durumu iken kıskançlık ise genelde üç kis¸i arasında olus¸an ve bireylerden birinin digˆerini kaybetme korkusu ile beliren, durum ve süreç bakımından da hasetten çok
farklı bir durumdur.
 
Etrafınıza, bakın, haset, kıskançlık ve çıkar amaçlı ne kadar sıkıntılı adam varsa en çok onların sesi çıkıyor.
 
Özellikle “koltuk sevdası” yüzünden hasedlik yapanların “güne göre” hareket etmeleri artık yadırganacak bir durum değildir.
 
O yüzden siz siz olun ne hased olun, ne de kıskanç.
 
"...İlahi adaletten payınıza düşenle yetinin ve öyle buzur bulun..."
 
GÜNÜN SÖZÜ
 
Allah seni hür yarattı, tamahseni kul etmesin. Hz. Ali
 

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
    Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır