menüler
HAVA DURUMU

SİVİL TOPLUM SORUMLULUK İSTER

Ahmet TAŞ
Ahmet TAŞ
12 Ocak 2018, Cuma
Ülkemizde Sivil Toplum Kuruluşları diye anılan vakıf, dernek, sendika, platform gibi devletten onay alarak kurulan ama devletin maddi yardımını almadan faaliyet yürüten bir çok kurum vardır.
 
Farklı amaçlarla kurulan (İnsani Yardım, İnsan Hakları, Eğitim, Erozyonla mücadele, Çevre Kirliliği, Kültür, Sanayileşme, Doğayı koruma) bu kurumların kamu yararına statüsü olmayanların idarecileri yaptıkları işler için maddi bir beklenti içinde olmayıp gönüllü olarak görev yapan insanlardır.
 
Bu insanların çoğu geçimlerini ya yaptıkları özel işlerinden yada kamu görevlisi iseler memuriyet hayatından temin ederler. Ve özel işlerinden arta kalan zamanlarında gönüllü olarak Sivil Toplum Kuruluşlarına hizmet verirler.
 
Bu kurumlarda çalışan görevlilerinde önemli bir kısmı ihtiyaçları yok ise ücret almazlar. İnsanlık yararına hayır amaçlı olarak görev yaparlar.
 
Sivil Toplum Kurumları kurucuların amaçladıkları alanda devletin maddi desteğini ve talimatını almadan hizmet yürütürler. Hukukun içinde kalarak toplumun gelişmesine katkı sunmayı amaç edinirler.
 
Bu kurumlarda görev alan idareci konumundaki insanların görevlerini yürütme esnasında dikkat etmeleri gereken bir çok hususlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;
 
a) Kurumlarını kuruluş amaçları dışında! siyasi amaç, makam ve mevki için asla kullanmamalı siyasi amaçlarını siyasi partilerin çatısı altında yürütmelidirler.
 
b) Kurumlarını! şahıslarına yönelik statü sahibi olma, siyasi faaliyetlere peşkeş çekme yada şahsi menfaat temin etme amaçlı olarak kullanmamalıdırlar.
 
c) Kendilerine verilen görevleri, yetenekleri ve imkanları ölçüsünde mutlaka yerine getirmeli görevini yapmayan idareci konumuna düşmemeli, kendilerine duyulan güvene uygun davranışlar sergilemelidirler.
 
d) Kendilerine verilen görevi yapmak istememeleri yada yapamamaları halinde ilgili yönetim kuruluna durumlarını bildirmeli hizmetin sahipsiz kalmasına fırsat vermemelidirler.
 
e) Sivil Toplum Kurumları topluma hizmette erdemli ve başarılı olurlarsa idarecilerini ve mensuplarını itibar sahibi yapan kurumlardır. Bu sebeple yöneticilerin daha önce edindikleri ön yargılarından sıyrılarak kuşatıcı ve toplumun takdirini kazanan tutum ve davranış içinde faaliyet yürütmelidirler.
 
f) Kurumların yöneticileri! Ait oldukları kurumlarını daha iyi hizmet noktasına taşımak için çözümler üretmeli, eğer bunu başaramıyorlarsa üretilen çözümlere samimiyetle katkı sunmanın yoluna bakmalıdırlar. Aynı zamanda kurumlarındaki hizmetleri kendi ev ve özel işlerini yapıyor samimiyetiyle yapmalı asla hizmetleri birkaç kişinin üzerine yıkıp seyreden insanlar konumuna düşmemelidirler.
 
g) Ayrıca yöneticiler ailesini ve özel işlerini daha iyi noktalara getirmek için gösterdikleri çabaları Sivil Toplum Kuruluşları içinde göstermeli, göstermiyorlarsa neden böyleyim diye kendilerini sigaya çekmelidirler. Sivil Toplum Kurumlarında görev yapan özellikle kamu kurumlarından emekli olmuş yöneticilerimiz çalışma hayatında edindikleri statü ve ön yargılarını bırakma gayretine girmeli bağlı olduğu kurumu insanımıza daha iyi hizmet veren noktalar düzeyine getirmek için çaba göstermeyi alışkanlık haline getirmelidir.
 
h) Peygamberimizin “İnsanın hayırlısı, İnsana hayırlı olandır” prensibini kendisine düstur edinen Sivil Toplum idarecileri kurumuyla ilgili her görevi ibadet bilerek ve hiçbir komplekse kapılmayarak yapmalı sevabını Allah’tan beklemeli yapabilecek iken yapmayıp başkasına havale ettiği hizmetleri sevap hanesinden kaybedilen hayırlar olarak düşünmelidir.
 
i) Özellikle hak, adalet, ve hukuk ihlalleriyle ilgili faaliyetler yürüten Sivil Toplum yöneticileri medeni üsluplarını kaybetmeden, hukuk içinde ve kınayıcının kınamasından korkmadan, insanlar ne der, idareciler ne der, siyasetçiler ne der diye değil “Allah nasıl karşılar, nasıl hesap sorar” kaygısıyla faaliyetleri yürütmeli ilahi hesap gününü hiç hatırlarından çıkarmamalıdırlar.
 
Not: Tüm Sivil Toplum İdarecilerimize sağlık, sıhhat dileklerimle başarılı hizmetler diliyorum.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
    Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır