menüler
HAVA DURUMU

ADALET! KİMLER İÇİN?

Ahmet TAŞ
Ahmet TAŞ
21 Aralık 2018, Cuma
Mülkün temeliydi adalet hani
Bizim hak temelde saklı mı hani
Çıkarıp da versen kim olur mani
Yoksa hırsızlar mı çaldı hâkim bey
Abdurrahim KARAKOÇ
 
Bugün dünyada savaşlar, iç çatışmalar, ülke yönetimlerinin gösterdiği başarısız yönetim anlayışları, kapitalizmin getirdiği ucuz işçi çalıştırma, zorla insanların topraklarını işgal ederek sürgüne gönderme, aşırı tüketim ihtiyacı oluşturma vb. sebeplerle milyonlarca insan adalete muhtaç hale gelmiş bulunuyor.
 
Günümüzün dünyasında Çin’de, Doğu Türkistan’da on binlerce insanın toplama kamplarında, milyonlarca insanın 50 – 100 dolara ucuz işgücü olarak çalıştırılıp evsiz barksız bırakılarak, Afganistan’da gerek işgalcilerin gerekse farklı etnik ve dini grupların saldırıları sebebiyle yıllardır milyonlarca insanın her türlü insanca yaşama hakkı elinden alınarak, Myanmar’da milyonlarca insanın zalim yönetimler ve gruplar tarafından tecavüze maruz bırakılıp zorla topraklarından koparılması yoluyla adaletten mahrum bırakıldığına şahit oluyoruz. 
 
 
Bunlar yetmedi Azerbaycan’da Karabağ, Suriye’nin, Irak’ın tamamına yakın bölgelerinde milyonlarca insanın savaş, salgın hastalık, sürgüne gönderme yoluyla, onbinlerce insanın da haksız, hukuksuz, adaletsiz yargılamalarla cezaevlerinde tutulma, Filistin’de 2 milyondan fazla insanın öz vatanlarında abluka altında tutulma, Yemen’de milyonlarca insanın yıllardır devam eden iç çatışmalar sonucu muhtaçlık, salgın hastalık, tedavisizlik ve yerlerinden edilme yoluyla adaletten mahrum bırakıldığını görüyoruz.
Ayrıca haksız ve adaletsiz gelir dağılımı sebebiyle sarı yeleklilerin eylemler yaparak Fransa’da, ülkelerinde mutlu bir hayatı yaşayamayan Guatemala, Honduras ve El Salvadorlu fakirlerin yalın ayak başı kabak Orta Amerika’da başlattıkları yürüyüşlerle adaletli bir hayat umuduyla yollara düştüklerine şahit oluyoruz.
 
Türkiyemizde ise 28 Şubat mahpuslarının, Sivas olayları mazlumlarının, erken evlilik yaptı diye hukuku gerekçe göstererek cezaevine konup ailesi mağdur edilen mahpusların, OHAL kararlarıyla görevden alınıp mahkeme ve emniyet raporlarıyla temize çıktığı halde OHAL komisyonları tarafından görevlerine iade edilmeyen mazlumların, OHAL incelemelerinde işlem gördü diye özel sektörde bile iş verilmeyen mağdurların adalet arayışları devam ediyor. Ayrıca ülkemizde ömür boyu nafaka mağdurlarının, davaları yıllar geçmesine rağmen karara bağlanamayan hukuk mağdurlarının da adalet arayışları devam ediyor.
 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulalı 100 yıla yakın bir zaman, Uluslar Arası Adalet Divanı kurulalı da on yıllar olmasına rağmen ne yazık ki bu teşkilatlar kuruluş amacına uygun icraat yapıp görevlerini yerine getirmede ve dünyada insanların hasretle beklediği adalet ortamını sağlamada başarılı olamadılar.
Geçen günlerde TÜRKİYE HUKUK PALTFORMU Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İKİNCİ AVRUPA HUKUK PLATFORMU’nu düzenledi. 26 ülkeden 350 hukukçu (Avukat, yargıç ve yargı bürokratları) bu toplantıda dünyada yaşanan adaletsizlikleri dile getirdiler. 
 
Çoğunluğu Müslüman olup farklı dinlerden katılımcıların da konuşmalar yaptığı toplantıdadünyada yaşanan adaletsizliklere Müslüman coğrafyalarda ne yazık ki daha fazla rastlandığı, bu durumu ortadan kaldırmak için ise herhangi bir sonuç alıcı çabanında olmadığı dile getirildi.
Kurultay’ın sonuç bildirisinde şunlar söyleniyordu.
 
“Uluslar arası hukukun tüm devletlerin âdil, eşit ve etkin bir biçimde katılabildiği, yükümlülüklerin ve sorumlulukların aynı ilkeler çerçevesinde paylaşıldığı, insan haklarını ve insan onurunu korumayı temel gaye edinen bir yapıya kavuşturulması arzu edilmektedir.”
 
Geniş coğrafyalarda milyonlarca insanın adalet beklediği bir dünyada huzuru bulmak kolay olmayacak ama; yaşanan bu haksız dünya düzenini adalet diye feryat edenlerin ahı ve gayreti yıkacaktır. İşte o zaman adalet arayışı zafer kazanacaktır.
Selam ve dua ile.
Bakü deki program konusundaki bilgiler için yeni Şafak gazetesi yazarı Kemâl ÖZTÜRK beye teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
    Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır