menüler
HAVA DURUMU

Hacı Hasan Efendi için anma programı düzenlendi

Hakk’a vuslatının 32. sene-i devriyesinde Hacı Hasan Efendi (ks) Yahyalı’da kendi yaptırdığı Kalender Camii’nde yurtiçi ve yurtdışından katılan binlerce sevenlerinin katılımıyla yad edildi.
29 Ocak 2019, Salı
Ali Ramazan Dinç Efendi, Kâdirî Şeyhi Prof. Dr. Fadıl Geylânî, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse, Araştırmacı Yazar İdris Kocabaş ve Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Türkiye Birincisi Muhsin Kara, Hacı Hasan Efendi’yi (ks) anma programında konuşmalarını yaptılar. 
Ali Ramazan Dinç Efendi, konuşmasında Hacı Hasan Efendi’ye dair şunları söyledi: 
“Hacı Hasan Efendi (ks)’nin elli yıl kürsülerde, minberlerde, oturup kalktığı her yerde Dîn-i İslâm’ın neşrine, yayılmasına gayret gösterdi. Emr-i İlâhî’yitakvâ boyutunda yaşadı. Ruhsatlarla değil, azîmetle amel ederdi. İmâm-ı Âzam (ra)’ın, kılı kırk yararcasına Şer’î emirleri tatbîkini görenlere söylediği “o fetvâmdır, bu da takvâmdır” düstûrunu kendisine hedef seçmiştir. O (ks) “Helâl ve harâmın belli olduğu ortadadır. Bu ikisinin arasında insanların çoğunun helâl mi haram mı diye şüpheye düştükleri şeyler vardır. Şüpheli şeylerden kaçınan mü’minler dinlerini, ırz ve nâmuslarını selâmete çıkarmış olurlar.” hadîs-i şerîfi’nemuvâfık nezih bir hayat yaşadı.” 
Hacı Hasan Efendi’nin (ks) Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşlerinin ele alındığı Nur Meşalesi kitabının yazarı İdris Kocabaş, Hacı Hasan Efendi’nin (ks) tasavvufî görüşlerini ele aldı. Kocabaş Hacı Hasan Efendi’den nakille, Tasavvufun temelinin mutlakâ şer’i ahkâma dayandırılması gerektiğinin her fırsatta altını çizerek: “Şerîata uymayan tarîkat bâtıldır. Tarîkat ve hakîkat, şerîatın hizmetçileridir. Allâh’ımızın (c.c) emirlerini daha güzel yaşamamıza ve îmanda kemâle ermemize vesîledir. Şerîattan bir santim ayrılan, tarîkattan kilometrelerce uzaklaşır. Tarîkat, şerîat temeli üzerine binâ edilir. Binânın temeli çimento ve demirlerle sağlam yapılmayınca üstüne yedi-sekiz kat atılır mı?” buyurmuştur.” dedi. 
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse ise, “Velîler, Peygamberimiz’in (sav) sünnetine gösterdikleri hassâsiyetle de sünnetin yaşamsal boyuta aktarılmasının örnekliğini sergilemektedirler. Bu ve buna benzer haller aynı zamanda velîliğin başlıca alâmetlerinden de sayılmaktadır. Kendisine bakıldığı zaman Allah hatıra gelir. Yukarıda bahsedilen pek çok güzel hal ve davranışları ve bununla berâber velâyet-i hâssa ile velâyet nurlarını üzerinde toplamış, son devrin önde gelen velîlerinden/sûfîlerinden birisi de hiç şüphesiz Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’dir” dedi. 
Program Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuma Türkiye birincisi Muhsin Kara’nın Kur’ân tilâveti ve duâlarla son buldu.
 
iha

Diğer GÜNCEL Haberler

 
Copyright 2016 Tüm Hakları Saklıdır